Home
Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Achterberg-Rhenen

.

 
 • Meditatie

  De Fontein van Jozef

  'Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein; elk der takken loopt over den muur.'
  Genesis 49:24

  Jacob is 147 jaar oud en moet gaan sterven. Nog eenmaal roept hij zijn zonen bij zich want hij moet, geleid door de Heilige Geest, aanzeggen wat hun zonen (de stammen) overkomen zullen. Eén voor één moeten zijn zonen komen en knielen. Tevens om te worden gezegend. Wat was dat in het bijzonder een rijk moment voor Juda, want hij werd aangewezen als de stam die koningen zou voortbrengen. Juda was uitverkoren om de Messias voort te brengen. We zouden kunnen zeggen dat Juda de beloftedrager mocht zijn. Juda mag een beloftedrager zijn, maar Jozef? Jozef mag een beelddrager van Jezus Christus zijn. Hij mocht door genade het beeld van de Zoon leren dragen. In dat opzicht is Jozef boven allen gezegend geweest. Wel in het bijzonder omdat de HEERE in het leven van Jozef openbaart wat Hij veel heerlijker deed in Zijn Zoon. Deze zoon van Jacob moest een weg gaan van vernedering naar verhoging, zodat Israël behouden zou worden. Veel dieper is Christus die weg gegaan om een verloren volk uit de drievoudige dood op te richten en te brengen tot het eeuwige leven (Joh. 6:39).


  lees verder