Home
Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Achterberg-Rhenen

.

 
 • Meditatie

  De Koning en Zijn vriendschap

   

  (Belijdenis doen: aangenomen door Jezus)

   

  ‘Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren’ (Joh.15:16)

   

  Waar kun je beter naar verlangen dan naar geestelijke vriendschap met Jezus Christus? Niets zij u/jou meer waard dan de vriendschap met Hem. Dat is immers gelukzalig. De discipelen zijn met al hun tekort niet vreemd van die geestelijke vriendschap met Jezus. Hij noemt hen niet meer dienstknechten, maar vrienden, omdat Hij die geestelijke vriendschap met hen aanging. Jezus’ discipelen blijven wel dienstknechten. Paulus noemt zichzelf een slaaf van Jezus Christus (Rom. 1:1). Toch noemt Jezus Zijn onderdanen vrienden (vs. 15). Op aarde is er onderscheid tussen onderdanen en vrienden van de koning. Dat onderscheid is er bij Jezus niet. Zijn onderdanen zijn tegelijkertijd Zijn vrienden.

   


  lees verder