Home
Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Achterberg-Rhenen

.

 
 • Meditatie

  Waarom Adam geen nieuwe naam kreeg?

   

  ‘De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.’ (1 Korinthe 15:47)

  Als de Heere Adam en Eva opzoekt, nadat zij gevallen en van Hem weggevlucht zijn, openbaart God de genade van het genadeverbond, de moederbelofte (Gen. 3:15). Hij belooft het Vrouwenzaad dat komen zou om de kop van satan te verpletteren. Het is ‘de eerste kruisprediking in de Bijbel’ (J.C. Ryle). Wanneer God Zijn genade aan Adam en Eva bekend gemaakt heeft, schenkt Hij hen ook geloof. Dat blijkt duidelijk als Adam zijn vrouw Manninne een andere naam geeft. Dat gebeurt niet zomaar. Manninne, zo heet de vrouw van Adam (Gen. 2:23), krijgt een nieuwe naam, Heva. Dat betekent ‘leven’. Waarom zou Adam zijn vrouw deze nieuwe naam geven? Het is omdat God hem de belofte van het leven geopenbaard heeft in het Zaad dat komen zou. De drievoudige dood stond hen te wachten en zou rechtvaardig over hen heersen als God Zijn genade had ingehouden, maar Adam mag door Gods openbaring en een geschonken geloof zijn vrouw een nieuwe naam geven als uiting van het geloof dat de drievoudige dood eenmaal weggenomen zou worden door het Leven, het Vrouwenzaad. Daarom moet Manninne niet in het Hebreeuws ‘mut’ (wat ‘dood’ betekent) genoemd worden, maar Heva, ‘leven’. Zij kreeg een nieuwe naam, waarin het nieuwe en het eeuwige leven, ja waarin het Leven werd uitgedrukt.

   


  lees verder