Home
Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Achterberg-Rhenen

.

 
 • Meditatie

  Zijn eigen Zoon niet gespaard! U alles geschonken?

   ‘Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’ (Romeinen 8:32)

   Gods kinderen zijn de gelukkigste mensen op deze aarde. Dat zijn ze, maar er staat in Romeinen 8 ook dat zij die de eerstelingen van de Geest hebben, zuchten. Zij zuchten met heel de schepping die lijdt onder de zonde. Zij die Jezus mogen leren liefkrijgen zuchten hier vanwege veel tegenspoed en tegenstand. Abel had een Kain, Izaäk had een Ismaël, Jozef had zijn broers, David had een Achitofel, allemaal tegenstand(ers). Ja, de christen krijgt te doen met tegenspoed, tegenstand en tegenstanders, maar ‘Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’, zo schrijft Paulus in vers 31.

   


  lees verder