Home
Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Achterberg-Rhenen

.

 
 • Meditatie

  Water uit Bethlehems bornput

  ‘En David kreeg lust, en zeide: Wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornput, die in de poort is?’ (2 Sam. 23:15)

  David voelt grote strijd van binnen. Hij is gezalfd tot koning, maar hij moet zich verbergen voor de vijand. Hij is waarschijnlijk reeds erkend als koning en nu lijkt het allemaal wel voor niets te zijn geweest. David is op de vlucht in een bergvesting bij de spelonk Adullam. Hij vindt het erg dat die Filistijnen, het goddeloze volk, Bethlehem en het dal Refaïm of ‘het dal der reuzen’ bezet hebben.

   


  lees verder