Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen.

Op deze website wordt een beeld van onze gemeente gegeven. U treft hier informatie aan over onze kerkdiensten, verenigingswerk en veel andere zaken.

De tijden van de diensten zijn 10.00, 16.00 en 19.00 uur en worden gehouden aan de Korte Steeg 8

Voor alle genoemde data op deze website geldt: Deo Volente – zo de Heere wil en wij leven.

 


MEDEDELING NAMENS DE KERKENRAAD

Mededeling van de kerkenraad over de diensten vanaf zondag 18 oktober. 

Omdat in onze gemeente besmettingen met het coronavirus zijn opgetreden, zijn de volgende maatregelen voorlopig voor 4 weken van kracht:

 • Het aantal kerkgangers per dienst is substantieel afgeschaald.
 • De catechisaties worden in de kerkzaal gegeven.
 • De winteravondlezing, de Bijbelgesprekskring en de vrouwenbijbelstudiekring vinden in de kerkzaal plaats.
 • De zondagsschool en de jeugdclubs liggen de komende vier weken stil.
 • Het huisbezoek vervalt. In crisissituaties zijn predikant en ouderlingen beschikbaar.

Gemeentezang:

 • In de avonddienst wordt totaal niet gezongen.
 • In de morgen- en middagdienst zingen we twee maal “inwendig”.
 • De slotpsalm wordt “ingetogen”  gezongen, terwijl dan de buitendeuren geopend zijn. (Warme kleding!)

Protocol tijdens de kerkdiensten

 1. Gezinnen zitten bij elkaar in de kerk.
 2. U wordt door de kosters naar uw zitplaats gebracht. We beginnen voorin de kerk en werken naar achteren toe, zodat men zo weinig mogelijk langs zittende gemeenteleden hoeft te lopen. U wacht bij de hoofdingang tot u naar uw plaats wordt gebracht.
 3. Alleen de hoofdingang wordt gebruikt. Daar zijn desinfecterende middelen beschikbaar.
 4. De garderobe wordt niet gebruikt. Jassen neemt u mee naar uw zitplaats.
 5. Toilet wordt alleen in hoognodige gevallen gebruikt.
 6. De kerk wordt verlaten op aanwijzen van de kosters (we beginnen achterin)
 7. Voor de drie collecten worden voorlopig de melkbussen gebruikt. Ook kunt u desgewenst uw gaven overmaken via de bankrekeningen van diaconie en kerkvoogdij. Deze nummers kunt u vinden op de site(rechts onder de acitviteiten) en staan in de gemeentegids en op de achterkant van de kerkbode. Dit kan ook na de zondag, zodat we de zondags rust mogen respecteren!
 8. Alle (hygiëne)maatregelen van de overheid / het RIVM worden nageleefd.
 9. Ga niet naar de kerk als u verkouden bent.
 10. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot koorts heeft.
 11. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot gezondheidsklachten heeft, die kunnen duiden op corona.

 


Liturgie

Zondagmorgen 25 oktober, 10.00u
Psalm 103:8,9
Lezing: Exodus 3:1-12
Psalm 103:4,11
Psalm 135:3
Psalm 9:10
Tekst: Openb. 1:4-6
Zondagmiddag 25 oktober, 16.00u,
Psalm 19:4
Lezing: Jer. 3:19-4:4.
Psalm 5:4,6,7
Psalm 51:5
Psalm 66:8
HC Zondag 33
De waarachtige bekering
Zondagavond 25 oktober, 19:00u
Psalm 91:1
Schriftlezing: Jesaja 14
Psalm 33:10
Psalm 28:5
Psalm 46:5

 

Begraaf mij toch niet in Egypte

(Gen. 47:29)

Een sterfbed-getuigenis

Jacob is oud. Zeventien jaar geleden vond hij zijn toevlucht in Egypte, waar hij mocht ervaren in welk een wonderlijke en ongedachte weg Gods beloften vervuld moesten worden. Hij is 147 jaren oud. Zijn einde nadert. Dat beseft hij heel goed. We lezen dan ook in hoofdstuk 47 hoe hij voorbereidingen treft op zijn einde. Jacob wil niet in Egypte, maar in Kanaän begraven worden. De woorden van Gen. 47:29-31 laten dat zien. We vinden daar de geloofstaal van Israël, want zo wordt hij daar genoemd. Jozef moet Israël zweren dat zijn lichaam in Kanaän begraven zal worden, want dat is het beloofde land en daar liggen zijn vaderen begraven. Jacob gelooft dat God Zijn belofte vervult en dat geloof mag hij hier beoefenen tegen de schijn van alle tegenheden in. Wat ziet Jacob van de vervulling van Gods beloften? Hij is al 17 jaar in Egypte en hij bezit nauwelijks enige grond in Kanaän, maar het geloof ziet alle bezwaren over het hoofd en mag rusten op Gods Woord. Degenen die een goed getuigenis van een stervende hebben gehoord, zullen dat niet snel vergeten.

Bij Jozef mogen wij dit ook zien. Zoals zijn vader liet zweren, laat Jozef zijn broers zweren dat zij zijn lichaam zullen opvoeren uit Egypte. Ziel en lichaam mogen niet prijs gegeven worden aan het verderf van Egypte. Dat geldt voor allen die Jacobs God in genade en gunst mogen kennen en liefhebben. Door het geloof heeft Jozef, stervende, gemeld van den uitgang der kinderen Israëls, en heeft bevel gegeven van zijn gebeente’ (Heb. 11:22). Jacob mag op zijn sterfbed zeggen: ‘Op uw zaligheid wacht ik HEERE!’ en Jozef mag in diezelfde verwachting leven en sterven, zoals blijkt uit het bevel aan zijn broers. Hebt u deze verwachting?

Lees verder

Video uitzending

Videouitzending kerkdiensten

De kerkdiensten worden uitgezonden met geluid én beeld via www.kerkdienstgemist.nl. Dit zal gebeuren zolang de gewone diensten niet mogelijk zijn. Meeluisteren blijft uiteraard ook mogelijk via de website van de kerk en de Lucas kerktelefoon kastjes. Indien u problemen ondervindt met het bekijken en/of beluisteren van de diensten vragen wij u contact op te nemen met diaken D.H. Vlastuin. Aan het volgen en beluisteren van de kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl zijn kosten verbonden. Uw bijdrage hiervoor mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL24 RABO 0329 202 782 t.n.v. Diaconie HHG Achterberg-Rhenen. Voor vragen kunt u contact opnemen met diaken J.E. van Laar (0317-357563) of D.H. Vlastuin (0317-701030).

Meeluisteren

Om meteen mee te kunnen luisteren met een kerkdienst druk op onderstaande knop.