Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen.

Op deze website wordt een beeld van onze gemeente gegeven. U treft hier informatie aan over onze kerkdiensten, verenigingswerk en veel andere zaken.

De tijden van de diensten zijn 10.00, 16.00 en 19.00 uur en worden gehouden aan de Korte Steeg 8

Voor alle genoemde data op deze website geldt: Deo Volente – zo de Heere wil en wij leven.

 


MEDEDELING NAMENS DE KERKENRAAD

Mededeling van de kerkenraad over de diensten vanaf zondag 18 oktober. 

Omdat in onze gemeente besmettingen met het coronavirus zijn opgetreden, zijn de volgende maatregelen voorlopig voor 4 weken van kracht:

 • Het aantal kerkgangers per dienst is substantieel afgeschaald.
 • De catechisaties worden in de kerkzaal gegeven.
 • De winteravondlezing, de Bijbelgesprekskring en de vrouwenbijbelstudiekring vinden in de kerkzaal plaats.
 • De zondagsschool en de jeugdclubs liggen de komende vier weken stil.
 • Het huisbezoek vervalt. In crisissituaties zijn predikant en ouderlingen beschikbaar.

Gemeentezang:

 • In de avonddienst wordt totaal niet gezongen.
 • In de morgen- en middagdienst zingen we twee maal “inwendig”.
 • De slotpsalm wordt “ingetogen”  gezongen, terwijl dan de buitendeuren geopend zijn. (Warme kleding!)

Protocol tijdens de kerkdiensten

 1. Gezinnen zitten bij elkaar in de kerk.
 2. U wordt door de kosters naar uw zitplaats gebracht. We beginnen voorin de kerk en werken naar achteren toe, zodat men zo weinig mogelijk langs zittende gemeenteleden hoeft te lopen. U wacht bij de hoofdingang tot u naar uw plaats wordt gebracht.
 3. Alleen de hoofdingang wordt gebruikt. Daar zijn desinfecterende middelen beschikbaar.
 4. De garderobe wordt niet gebruikt. Jassen neemt u mee naar uw zitplaats.
 5. Toilet wordt alleen in hoognodige gevallen gebruikt.
 6. De kerk wordt verlaten op aanwijzen van de kosters (we beginnen achterin)
 7. Voor de drie collecten worden voorlopig de melkbussen gebruikt. Ook kunt u desgewenst uw gaven overmaken via de bankrekeningen van diaconie en kerkvoogdij. Deze nummers kunt u vinden op de site(rechts onder de acitviteiten) en staan in de gemeentegids en op de achterkant van de kerkbode. Dit kan ook na de zondag, zodat we de zondags rust mogen respecteren!
 8. Alle (hygiëne)maatregelen van de overheid / het RIVM worden nageleefd.
 9. Ga niet naar de kerk als u verkouden bent.
 10. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot koorts heeft.
 11. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot gezondheidsklachten heeft, die kunnen duiden op corona.

 


Liturgie

Zondagmorgen 6 december, 10.00u.
Bediening Heilig Avondmaal
Psalm 42:1
Schriftlezing: Lukas 1:67-80
LvZ:1
LvZ:2
LvM:1
Psalm 132:11
Tekst: Lukas 1:68
Zondagmiddag 6 december, 16.30u.
Nabetrachting Heilig Avondmaal
Psalm 18:6
LvZ:3
Schriftlezing: Lukas 1:67-80
LvZ:4
Psalm 18:15
Tekst: Lukas 1:74:75
 


 

‘En het geschiedde in die dagen’

(Lukas 2:1)

Het evangelie is zo duidelijk, dat het niet uitgebreid verklaard behoeft te worden, maar het moet wel goed beschouwd en bekeken en ernstig ter harte genomen worden. En niemand zal er meer profijt van trekken dan zij, die hun hart erop zetten, alles uit hun hoofd zetten en ijverig erop letten, zoals de zon in stilstaand water zich helder vertoont en dat sterk verwarmt. [..] Als gij daarom hier ook verlicht en verwarmd wilt worden, Gods genade en Zijn wonderen wilt zien, opdat uw hart in brand rake, verlicht, aandachtig en vrolijk worde, zo ga in de stilte en stel u de zaak levendig voor; dan zult ge wonder op wonder ontdekken. Maar om voor de eenvoudigen een begin te maken en hen aan te sporen, zullen we van deze zaak een deel voorstellen, elk mag daarna verder gaan.

Lees verder

Video uitzending

Videouitzending kerkdiensten

De kerkdiensten worden uitgezonden met geluid én beeld via www.kerkdienstgemist.nl. Dit zal gebeuren zolang de gewone diensten niet mogelijk zijn. Meeluisteren blijft uiteraard ook mogelijk via de website van de kerk en de Lucas kerktelefoon kastjes. Indien u problemen ondervindt met het bekijken en/of beluisteren van de diensten vragen wij u contact op te nemen met diaken D.H. Vlastuin. Aan het volgen en beluisteren van de kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl zijn kosten verbonden. Uw bijdrage hiervoor mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL24 RABO 0329 202 782 t.n.v. Diaconie HHG Achterberg-Rhenen. Voor vragen kunt u contact opnemen met diaken J.E. van Laar (0317-357563) of D.H. Vlastuin (0317-701030).

Meeluisteren

Om meteen mee te kunnen luisteren met een kerkdienst druk op onderstaande knop.