Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen.

Op deze website wordt een beeld van onze gemeente gegeven. U treft hier informatie aan over onze kerkdiensten, verenigingswerk en veel andere zaken.

De tijden van de diensten zijn 10.00 en 16.30 uur en worden gehouden aan de Korte Steeg 8

Voor alle genoemde data op deze website geldt: Deo Volente – zo de Heere wil en wij leven.


MEDEDELING NAMENS DE KERKENRAAD

 

 

Het rooster voor de kerkdiensten in juli en augustus is inmiddels gemaakt en verspreid. Als u het rooster nog niet heeft ontvangen, horen we dat graag van u. U kunt het rooster ook downloaden vanaf de website(rechts boven aan de homepage). Gezien het geringe aantal besmettingen de afgelopen weken, heeft de kerkenraad besloten als gemeente weer driemaal te gaan zingen tijdens de kerkdiensten. Na votum en groet, voor de preek en voor de zegenbede. Wel willen we de gemeente vragen om ”ingetogen” te zingen. 

Ben u met vakantie in Achterberg e.o. en wilt u graag een dienst bijwonen in onze gemeente? Neem contact op met onze koster. Hij kan met u afspreken wanneer u welkom bent(0317 – 61 31 60).

 1. Gezinnen zitten bij elkaar in de kerk. 
 2. U wordt door de kosters naar uw zitplaats gebracht. We beginnen voorin de kerk en werken naar achteren toe, zodat men zo weinig mogelijk langs zittende gemeenteleden hoeft te lopen. U wacht bij de hoofdingang tot u naar uw plaats wordt gebracht.
 3. Alleen de hoofdingang wordt gebruikt. Daar zijn desinfecterende middelen beschikbaar.
 4. De garderobe wordt niet gebruikt. Jassen neemt u mee naar uw zitplaats.
 5. Toilet wordt alleen in hoognodige gevallen gebruikt. 
 6. De kerk wordt verlaten op aanwijzen van de kosters (we beginnen achterin)
 7. Voor de drie collecten worden voorlopig de melkbussen gebruikt. Ook kunt u desgewenst uw gaven overmaken via de bankrekeningen van diaconie en kerkvoogdij. Deze nummers kunt u vinden op de site(rechts onder de acitviteiten) en staan in de gemeentegids en op de achterkant van de kerkbode. Dit kan ook na de zondag, zodat we de zondags rust mogen respecteren!
 8. Alle (hygiëne)maatregelen van de overheid / het RIVM worden nageleefd.
 9. Ga niet naar de kerk als u verkouden bent.
 10. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot koorts heeft.
 11. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot gezondheidsklachten heeft, die kunnen duiden op corona.

Overige mededelingen:

Een ieder wordt opgeroepen deze informatie in de gemeente door te geven.

De HEERE schenke in Zijn huis, maar ook in de huiskamers Zijn zegen over de Woordbediening.


Liturgie

Zondag 2 augustus, 10.00u
Psalm 118:12
Lezing: Genesis. 27: 1-30
Psalm 105:5 en 6
Psalm 112:1
Zondagmiddag 2 augustus, 16.30u,
Psalm 80:1
Lezing: Genesis 48: 1-20
Psalm 27:5 en 7
Psalm 77:8


MEDITATIE

De genezende werking van de Heilige Geest

Ik zal Israel zijn als de dauw’ (Hosea 14:6)

Mist en dauw kunnen bijzonder snel verdwijnen. In de vroege morgen zien we soms een dikke dauw liggen over de weilanden, maar enige uren later zie je er niets meer van terug. Zo is het ook met de liefde van Israel voor God. ‘Wat zal Ik u doen, o Efraim! wat zal Ik u doen, o Juda! dewijl uw weldadigheid is als een morgenwolk, en als een vroegkomende dauw, die henengaat.’ (Hos. 6:4)

De liefde van het Tienstammenrijk blijkt zeer vluchtig. Het stelt niets voor. Het is geen bestendige en geen hartelijke liefde. Daarom is er grote afval onder het volk. Het volk vertrouwt op andere volken en op andere goden van diezelfde volken (14:4).

Nochtans was God met hen begaan. Hoe vluchtig de liefde van Zijn volk ook mag zijn, Zijn liefde voor Zijn volk is niet vluchtig. Door de mond van Hosea belooft Hij dat Hij Zijn volk zal zijn als de dauw.

Video uitzending

Videouitzending kerkdiensten

De kerkdiensten worden uitgezonden met geluid én beeld via www.kerkdienstgemist.nl. Dit zal gebeuren zolang de gewone diensten niet mogelijk zijn. Meeluisteren blijft uiteraard ook mogelijk via de website van de kerk en de Lucas kerktelefoon kastjes. Indien u problemen ondervindt met het bekijken en/of beluisteren van de diensten vragen wij u contact op te nemen met diaken D.H. Vlastuin. Aan het volgen en beluisteren van de kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl zijn kosten verbonden. Uw bijdrage hiervoor mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL24 RABO 0329 202 782 t.n.v. Diaconie HHG Achterberg-Rhenen. Voor vragen kunt u contact opnemen met diaken J.E. van Laar (0317-357563) of D.H. Vlastuin (0317-701030).

Meeluisteren

Om meteen mee te kunnen luisteren met een kerkdienst druk op onderstaande knop.