Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen.

Op deze website wordt een beeld van onze gemeente gegeven. U treft hier informatie aan over onze kerkdiensten, verenigingswerk en veel andere zaken.

De tijden van de diensten zijn 10.00, 16.00 en 19.00 uur en worden gehouden aan de Korte Steeg 8

Voor alle genoemde data op deze website geldt: Deo Volente – zo de Heere wil en wij leven.


MEDEDELING NAMENS DE KERKENRAAD

 

Voor de komende periode willen we voor het uitnodigen van de gemeenteleden voor de kerkdiensten gebruik maken van kerktijd.nl. De gemeente is hierover ingelicht door middel van een mail. Heeft u deze mail niet ontvangen? Neem dan contact op met een van de kosters of kerkvoogden.

Protocol tijdens de kerkdiensten

 1. Gezinnen zitten bij elkaar in de kerk.
 2. U wordt door de kosters naar uw zitplaats gebracht. We beginnen voorin de kerk en werken naar achteren toe, zodat men zo weinig mogelijk langs zittende gemeenteleden hoeft te lopen. U wacht bij de hoofdingang tot u naar uw plaats wordt gebracht.
 3. Alleen de hoofdingang wordt gebruikt. Daar zijn desinfecterende middelen beschikbaar.
 4. De garderobe wordt niet gebruikt. Jassen neemt u mee naar uw zitplaats.
 5. Toilet wordt alleen in hoognodige gevallen gebruikt.
 6. De kerk wordt verlaten op aanwijzen van de kosters (we beginnen achterin)
 7. Voor de drie collecten worden voorlopig de melkbussen gebruikt. Ook kunt u desgewenst uw gaven overmaken via de bankrekeningen van diaconie en kerkvoogdij. Deze nummers kunt u vinden op de site(rechts onder de acitviteiten) en staan in de gemeentegids en op de achterkant van de kerkbode. Dit kan ook na de zondag, zodat we de zondags rust mogen respecteren!
 8. Alle (hygiëne)maatregelen van de overheid / het RIVM worden nageleefd.
 9. Ga niet naar de kerk als u verkouden bent.
 10. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot koorts heeft.
 11. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot gezondheidsklachten heeft, die kunnen duiden op corona.

Overige mededelingen:

Een ieder wordt opgeroepen deze informatie in de gemeente door te geven.

De HEERE schenke in Zijn huis, maar ook in de huiskamers Zijn zegen over de Woordbediening.


Liturgie

Zondagmorgen 20 september, 10.00u
Psalm 100:2
Lezing: Spreuken 7
Psalm 119:5
Psalm 51:1
Zondagmiddag 20 september, 16.00u,
Psalm: 73:14
Lezing: 1 Kor. 11:17-34
Psalm 26:2
Psalm 32:1
HC Zondag 30
Uitleg 1 Kor. 11:17-34
Zondagavond 20 september, 19:00u
Psalm 73:1
Schriftlezing: 1 Kor. 11:17-34
Psalm 26:3
Psalm 32:3
HC Zondag 30 (vervolg)
Uitleg vraag en antwoord 81 en 82

MEDITATIE

Wordt deze wereld niet gelijkvormig

(Romeinen 12:2)

De lieden van de wereld zijn een reden, waarom Gods volk deze wereld, of de praktijk van hen, die daarin zijn, niet moet gelijkvormig zijn. Het verhardt toch de goddelozen in hun goddeloosheid, wanneer zij zien, dat belijders van de godsdienst, zij die een naam van godzaligheid hebben, zich bij haar voegen, of te gemeenzaam met haar omgaan. Deze wereldgelijkvormigheid aan de wereld is daarom schadelijk voor de goddelozen in de wereld; zij zullen zichzelf in hun goddeloze

wandel toejuichen, wanneer dezulken, die de naam hebben dat zij God vrezen, zich met hun vergezelschappen.

Video uitzending

Videouitzending kerkdiensten

De kerkdiensten worden uitgezonden met geluid én beeld via www.kerkdienstgemist.nl. Dit zal gebeuren zolang de gewone diensten niet mogelijk zijn. Meeluisteren blijft uiteraard ook mogelijk via de website van de kerk en de Lucas kerktelefoon kastjes. Indien u problemen ondervindt met het bekijken en/of beluisteren van de diensten vragen wij u contact op te nemen met diaken D.H. Vlastuin. Aan het volgen en beluisteren van de kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl zijn kosten verbonden. Uw bijdrage hiervoor mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL24 RABO 0329 202 782 t.n.v. Diaconie HHG Achterberg-Rhenen. Voor vragen kunt u contact opnemen met diaken J.E. van Laar (0317-357563) of D.H. Vlastuin (0317-701030).

Meeluisteren

Om meteen mee te kunnen luisteren met een kerkdienst druk op onderstaande knop.