Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen.

Op deze website wordt een beeld van onze gemeente gegeven. U treft hier informatie aan over onze kerkdiensten, verenigingswerk en veel andere zaken.

De tijden van de diensten zijn 10.00 en 16.30 uur.

Voor alle genoemde data op deze website geldt: Deo Volente – zo de Heere wil en wij leven.

Zou u zo vriendelijk willen zijn een paar vragen over de nieuwe site te beantwoorden? Klik dan op onderstaande knop.Meditatie

‘En de HEERE der heirscharen zal op dezen berg allen volken een vetten maaltijd maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol mergs, van reine wijnen, die gezuiverd zijn.’
(Jes. 25:6)

In onze tekst lezen we van een overvloedige maaltijd. Een reine tafel waar reine wijn geschonken wordt. Deze maaltijd wordt neergezet op de berg Sion. Als de HEERE Zijn volk verlost heeft uit ballingschap zal Sion weer een rustplaats, een plaats van zielsversterking worden. Sion is de plaats van Gods tempel, de plaats van de ark des verbonds met zijn verzoendeksel. De plaats waar God Zijn Zoon openbaart. ‘Dit is Mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want Ik heb ze begeerd’, zo zegt de HEERE in Psalm 132:14. In Hebreeën 12 wordt gezegd dat de christelijke kerk niet leeft bij de berg Sinaï, maar bij de berg Sion, het hemelse en geestelijke Jeruzalem, tot het bloed der besprenging

Meeluisteren

Om meteen mee te kunnen luisteren met een kerkdienst druk op onderstaande knop.