Christelijk gemengd- en kinderkoor Con Amore, onder leiding van dirigent Johan Hulshof met begeleiding van organist Maarten van Dijk.


Wat: Passie- en paaszang met veel samenzang
Waar: In de Hersteld Hervormde kerk van Achterberg (Korte Steeg 8)
Wanneer: 13 april. Aanvang 19.30 uur
Voor wie: Een mooie avond voor jong en oud.


Opening en sluiting: Ds. M. van Sligtenhorst.
Er wordt een collecte voor de HHG Achterberg-Rhenen gehouden.