Sinds april 2010 beschikt de gemeente over een eigen verkoopruimte. Deze is te vinden op het erf van de familie Van den Brink aan de Cuneraweg 266. Het winkeltje heeft de naam gekregen van d’Olde stal. Er worden allerlei artikelen verkocht t.b.v. de financiering van ons kerkgebouw.

De openingstijden zijn op woensdagmiddag van 2 tot 4 uur en zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur.

Mocht u nog oud ijzer hebben liggen dat opgehaald moet worden, dan kunt u dit doorgeven aan dhr. A. van Os (tel. 06 50 43 20 28). U kunt het ook zelf afleveren bij de familie J. v.d. Brink, Cuneraweg 266. Hartelijk dank!

  • Oud papier ( s.v.p. zoveel mogelijk in dozen) kunt u brengen naar Cuneraweg 266. De opbrengst is voor het Fonds aflossing kerk!
  • Ook uw oude frituurvet is hartelijk welkom op dit adres! De opbrengst is ook bestemd voor het Fonds aflossing kerk!
  • In d’ Olde Stal zijn boeken en cd’s te koop of te bestellen van boekhandel Van der Meijden. Het is ook mogelijk bij boekhandel Van der Meijden zelf uw boek of cd te kopen. Met dhr. Van der Meijden is afgesproken, dat u/jij dan zegt dat het via d’ Olde Stal gekocht wordt. U betaalt dan het boek of de cd aan boekhandel V.d. Meijden, die de korting dan doorberekent aan   d’ Olde Stal. Ook deze opbrengst is bestemd voor het Fonds aflossing kerk!
  • Lege statiegeldflessen kunt u inleveren bij Ditta Rijksen, maar ook bij  d’ Olde Stal of bij de verkooptafel van d’ Olde Stal, die bij de verkoop van de collectebonnen en bij de ouderenmiddag staat!

De heer en mevrouw V.d. Brink coördineren dit werk. Zij worden door verschillende vrijwilligsters hierin bijgestaan.