Kinderclub en jeugdclubs

Het jeugdwerk bestaat in dit seizoen, uit vier clubs. Elke club is in het bezit van “Statuten”, waarin richtlijnen zijn gegeven op welke wijze de clubs behoren te functioneren. Hieronder is de indeling en de leiding van de clubs weergegeven. De data van de clubmiddagen en -avonden zijn op de kalender aangegeven.


Kinderclub Benjamin
Bestemd voor kinderen van vier t/m tien jaar. Kindermiddagen één keer per maand op woensdag van 14.00 uur t/m 15.30 uur.

Jeugdclub Esther
Bestemd voor kinderen uit groep 6 van de basisschool. Clubavonden op woensdag van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Jeugdclub Paulus
Bestemd voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Clubavonden op dinsdag van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Jeugdclub Johannes
Bestemd voor jongeren vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs. Clubavonden op vrijdag van 19.30 uur tot 21.15 uur.

Jeugdclub Daniël. 
Voor jongeren vanaf 16 jaar. Clubavonden op zaterdag van 19.30 tot 21.30 uur.


Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de jeugdclubs dan kunt u zich wenden tot

Mevr. G. Groot Wassink-Milort
Zandheuvelstraat 12 Rhenen
Tel. 0317 – 61 44 65
E-mailadres: ggrootwassink@hhgachterberg.nl


To top