Kerkvoogdij

Beheer


Beheer houdt het behartigen van de stoffelijke belangen van de gemeente in. Alles wat we als gemeente hebben en ontvangen, komt ten diepste van onze God.
Het college van kerkvoogden is belast met de stoffelijke zaken van de gemeente. Zij verricht haar werkzaamheden aan de hand van de Plaatselijke Regeling, die vastgesteld is door de kerkenraad. Het college van kerkvoogden bestaat uit twee ouderlingen en één kerkvoogd, die geen lid is van de kerkenraad.

Taken en organisatie


De taken van de kerkvoogden zijn uitvoerig beschreven in artikel 1 van het Plaatselijk Reglement.Ook de organisatie is in dit Reglement omschreven.

Relatie kerkenraad en kerkvoogdij


Het college van kerkvoogden voert zijn taak uit in overleg met en in verantwoordelijkheid aan de kerkenraad. (Zie artikel 2 van de Plaatselijke Regeling) De ouderlingen die de kerkvoogdij zaken behartigen vormen de schakel tussen kerkenraad en de kerkvoogd die geen ambtsdrager is. Alle relevante zaken worden aan elkaar doorgegeven.

Financiën


Voor het financieel beheer van het college dienen de begrotingen en jaarrekeningen als leidraad. Ze worden door het college voorbereid en opgesteld en door de kerkenraad vastgesteld. Met betrekking tot de inkomsten is de kerkvoogdij grotendeels aangewezen op bijdragen en giften uit de gemeente.

Kerkvoogd (tevens administratie)

Administrateur
A. Willemsen    
Domineesbergweg 81   
3911 WN Rhenen
Tel. 0317- 61 49 54                         
E-mailadres: kerkvoogdij@hhgachterberg.nl                     
Bankrekeningnummer kerkvoogdij: NL 02 RABO 0329 202 790        

Commissie van bijstand
L. Jansen            
De Kleine Kampen 154  
3911 PN Rhenen
Tel. 0317 – 61 36 91

H.C. van Voorthuijsen   
Ruiterpad 22                                     
3911 SL Achterberg        
Tel. 06 – 30 53 03 14

Bankrekeningnummer kerkvoogdij: NL 02 RABO 0329 202 790


Algemeen.

Eenmaal per maand vindt tussen 19.30 uur en 20.30 uur de verkoop plaats van collectebonnen. De data vindt u op de kalender in de gemeentegids.

To top