Basisdocument

Dit document is opgesteld voor de Hersteld Hervormde Gemeente van AchterbergRhenen. Verschillende facetten komen uit een vroeger opgesteld beleidsplan.

Het is opgesteld in het diepe besef dat we in alle arbeid in de christelijke gemeente geheel afhankelijk zijn van de Drie-enige God. Hij leidt ten diepste alle wegen. Hij bepaalt of er al of niet resultaat en vrucht zal zijn. Immers, zo de HEERE het huis niet bouwt tevergeefs arbeiden dan de bouwlieden.

Dit gegeven ontslaat ons echter niet van onze verantwoordelijkheid. Ook in de christelijke gemeente zal men met beleid en overleg te werk dienen te gaan. Voortdurende bezinning daarop – in biddende afhankelijkheid – behoeft Gods zegen niet in de weg te staan, maar geeft juist reden om met verwachting op te zien naar Hem om die zegen.

To top