Om zich in de zorg voor het jeugdwerk te laten bijstaan, heeft de kerkenraad een jeugdraad in het leven geroepen. Deze jeugdraad bestaat uit leden van de kerkenraad, de zondagsschool en het jeugdwerk. Een en ander is vastgelegd in een eigen reglement van de jeugdraad.


Voorzitter             
Ds. M. van Sligtenhorst
De Dijk 27a
Tel. 0317 – 35 64 47
E-mailadres: predikant@hhgachterberg.nl      

Secretaris
G. Groot Wassink-Milort
Zandheuvelstraat 12 Rhenen
Tel. 0317 – 61 44 65
E-mailadres: ggrootwassink@hhgachterberg.nl