Jeugdraad

Om zich in de zorg voor het jeugdwerk te laten bijstaan, heeft de kerkenraad een jeugdraad in het leven geroepen. Deze jeugdraad bestaat uit leden van de kerkenraad, de zondagsschool en het jeugdwerk. Een en ander is vastgelegd in een eigen reglement van de jeugdraad.


Voorzitter             
Ouderling A. de Jong
Ruiterpad 79
Tel. 0317-61 68 08
E-mailadres: adejong@hhgachterberg.nl  

Secretaris
G. Groot Wassink-Milort
Zandheuvelstraat 12 Rhenen
Tel. 0317 – 61 44 65
E-mailadres: ggrootwassink@hhgachterberg.nl

To top