Vertrouwenspersoon

Twee jaar geleden ben ik aangesteld als vertrouwenspersoon voor onze HHG Achterberg-Rhenen. Vorig seizoen heb ik daarvoor een training van vier avonden gevolgd in Veenendaal, met deelnemers eveneens lid van de Hersteld Hervormde Kerk uit de regio. De training werd gegeven door Christien de Ruyter, werkzaam bij Meldpunt Misbruik. Bij dit meldpunt zijn meerdere kerkgenootschappen aangesloten. De Hersteld Hervormde Kerk heeft zich hier een aantal jaar geleden ook bij aangesloten. De inhoud van de training gaf weer hoe breed het doel van de vertrouwensperso(o)n(en) is. Wat ik daar vooral heb geleerd is: hoe voorkom je dat er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt vanuit alle mensen die een ambt of een functie als bijv. jeugdwerkleiding bekleden.

Dit is namelijk waar het om gaat: een aanspreekpunt zijn, een vertrouwelijk persoon voor iemand zijn, die grensoverschrijdend gedrag heeft moeten ervaren van iemand in ambtelijke functie. In de afgelopen jaren is helaas ook gebleken dat in ons kerkverband deze grens is overschreden. Des te meer reden destijds om vanuit de synode alle plaatselijke kerkelijke gemeentes te verzoeken een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Er is een e-mailadres aangemaakt voor de vertrouwenspersoon:

vertrouwenspersoon@hhgachterberg.nl.

Zo ligt de drempel iets lager om contact te zoeken waar nodig en als de vertrouwenspersoon het stokje overdraagt aan een ander is er altijd één beveiligde mailbox met vertrouwelijke gegevens. In de toekomst hoop ik vaker een stukje te schrijven als er iets nieuws is te melden m.b.t. dit onderwerp. Bij vragen mag u me uiteraard altijd aanspreken.


Willemieke van Laar.

To top