Giften en collecten

Uw collecte gaven kunt u overmaken via de onderstaande bankrekeningen van kerkvoogdij en diaconie. De overgemaakte collecte gelden worden per maand evenredig verdeelt over de afgekondigde doelen.

– Kerkvoogdij (NL 02 RABO 0329 202 790)

Diaconie (NL 24 RABO 0329 202 782).

To top