Invulling van de catechisaties

Op de catechisatie zal in alle groepen de Heidelbergse Catechismus worden behandeld. Dit zal gebeuren op basis van drie boekjes die elk 17 of 18 zondagen behandelen. Er wordt echter onderscheid gemaakt in het leer- en maakwerk in die jaren en tevens zal er afwisseling zijn in de behandeling van de stof.
In groep 4 zal met elkaar gesproken worden aan de hand van een boekje of een reader.

Plaats en tijd van de catechisaties

De catechisaties worden wekelijks op maandag en dinsdag gegeven. De catechisaties worden gehouden in één van de zalen van de Rehobothkerk. De groepsindeling en de tijden zijn

  1. 12 en 13 jaar maandag: 18.45 uur tot 19.30 uur
  2. 14 en 15 jaar maandag: 19.30 uur tot 20.15 uur
  3. 16 en 17 jaar maandag: 20.30 uur tot 21.15 uur
  4. 18+ dinsdag: 19.30 uur tot 20.30 uur

Belijdeniscatechisatie

In overleg met de predikant kunnen eventuele belijdeniscatechisanten de belijdeniscatechisatie volgen. Belanghebbenden kunnen contact opnemen met de consulent.