Zendings- en evangelisatiecommissie

Deze commissie heeft ten doel om zending en evangelisatie meer onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen. Voornamelijk het zendings- en evangelisatiewerk van de HHK in Malawi; Suriname en Nederland wordt gesteund.

Organisaties die worden gesteund zijn :
Zending Hersteld Hervormde Kerk, Stéphanos, Woord & Daad, Bonisa, Spaanse Evanglische Zending, Isaäc da Costa Fonds, Hulp Vervolgde Christenen.
Evangelisatieposten: Bijlmer, Den Helder, Hoorn, Horst, Schiedam en Zetten/Andelst

Bestuur:


Voorzitter
Dhr P. Vogelaar
Rhenendael 7
3911 RM Rhenen
Tel. 0318-823052
E-mailadres: pietervogelaar49@gmail.com

Penningmeester
Dhr. R. van Leeuwen
Keldermanspad 2 Rhenen
Tel. 06 – 17 37 78 10
E-mailadres: reinier_vl@hotmail.com

Secretaresse
Mw. D. de Bruin – Boet
Voorstraat 37 Lienden
Tel. 06 – 17 06 67 12
E-mailadres: dinydebruin@hotmail.com

Algemeen adjunct
MW. H.M.N. van Laar-Hilbrands
Weteringsesteeg 36 Achterberg
Tel. 0317 – 61 68 38
E-mailadres: hennievanlaar@live.com

Rekeningnummer zendings- en evangelisatiecommissie:
NL 42 RABO 0367 089 300

To top