Deze commissie heeft ten doel om zending en evangelisatie meer onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen. Voornamelijk het zendings- en evangelisatiewerk van de HHK in Malawi; Suriname en Nederland wordt gesteund.

Organisaties die worden gesteund zijn :
Zending Hersteld Hervormde Kerk, Stéphanos, Woord & Daad, Bonisa, Spaans Evanglische Zending, Isaäc da Costa Fonds, Hulp Vervolgde Christenen.
Evangelisatieposten: Bijlmer, Den Helder, Hoorn, Horst, Schiedam en Zetten/Andelst

Bestuur:


Voorzitter
Dhr. H. Wisserhof
Zuidelijke Meentsteeg 30
Tel. 0317 – 61 44 54
E-mailadres: hwisserhof@hhgachterberg.nl

Secretaresse
Mw. G. Groot Wassink- Milort
Zandheuvelstraat 12, Rhenen
Tel. 0317 – 61 44 65
E-mailadres: ggrootwassink@hhgachterberg.nl

Rekeningnummer zendings- en evangelisatiecommissie:
NL 42 RABO 0367 089 300