Bijbelgesprekskring

Op deze kring willen we met elkaar het Woord van God onderzoeken. Samen er naar luisteren en erover van gedachten wisselen. Naar aanleiding van het onderwerp komen allerlei vragen over het innerlijk geestelijk leven, levensstijl, kerkelijk- en maatschappelijk leven, enz. aan de orde.


Eenmaal per maand wordt in de bovenzaal van het kerkgebouw voor de hele gemeente een kringavond gehouden, die om 20.00 uur begint.

Het te behandelen Bijbelgedeelte wordt in de kerkbode vermeld.

To top