Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen.

Op deze website wordt een beeld van onze gemeente gegeven. U treft hier informatie aan over onze kerkdiensten, verenigingswerk en veel andere zaken.

De tijden van de diensten zijn 10.00 en 16.30 uur en worden gehouden aan de Korte Steeg 8

 

Voor alle genoemde data op deze website geldt: Deo Volente – zo de Heere wil en wij leven.

 


MEDEDELING NAMENS DE KERKENRAAD

Mededelingen van de kerkenraad over de diensten (update 05-03-21).

Hoewel er in de achterliggende maanden veel besmettingen vastgesteld werden in Rhenen, hebben wij in onze kerkelijke gemeente geen besmettingen vastgesteld die herleid kunnen worden tot kerkbezoek. Wij houden ons aan alle hygiënemaatregelen en nemen de 1,5 meter in acht. Daarnaast zorgen wij ervoor dat mensen elkaar niet hoeven te passeren. Wij ventileren goed en zingen vier keer per dienst een psalmvers. Daarom menen wij dat wij op een verantwoorde manier samenkomen en bidden dat God Zijn zegen geeft over de samenkomsten. 

 De volgende maatregelen zijn nog steeds van kracht:

 • Beperkt aantal kerkgangers.
 • De catechisaties, de clubs en de zondagsschool vervallen tot nader order (of worden online vorm gegeven).

Protocol tijdens de kerkdiensten

 1. Gezinnen zitten bij elkaar in de kerk.
 2. U wordt door de helpers van de kosters een zitplaats aangewezen. We beginnen voorin de kerk en werken naar achteren toe, zodat men zo weinig mogelijk langs zittende gemeenteleden hoeft te lopen. U wacht bij de hoofdingang tot u naar uw plaats wordt gebracht.
 3. Alleen de hoofdingang wordt gebruikt. Daar zijn desinfecterende middelen beschikbaar.
 4. De garderobe wordt niet gebruikt. Jassen neemt u mee naar uw zitplaats.
 5. Toilet wordt alleen in hoognodige gevallen gebruikt.
 6. De kerk wordt verlaten op aanwijzen van de kosters. (we beginnen achterin)
 7. Voor de drie collecten worden de melkbussen gebruikt. Ook kunt u desgewenst uw gaven overmaken via de bankrekeningen van diaconie en kerkvoogdij. Deze nummers kunt u vinden op de site (rechts onder de activiteiten) en staan in de gemeentegids en op de achterkant van de kerkbode. Dit kan ook na de zondag, zodat we de zondagsrust  respecteren!
 8. Alle (hygiëne)maatregelen van de overheid / het RIVM worden nageleefd.
 9. Ga niet naar de kerk als u verkouden bent.
 10. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot koorts heeft.
 11. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot gezondheidsklachten heeft, die kunnen duiden op corona.

 


Liturgie

13 juni, 10:00 uur
Psalm 119:23
Schriftlezing: Handelingen 24:15-27
Psalm 1:4
Psalm 143:10
Psalm 73:14
13 juni, 16:30 UUR
Psalm 118:8
Schriftlezing: Handelingen 25:1-22
Psalm 16:6
Psalm 21:4
Psalm 138:4

Meditatie

“En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel: Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; en van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; en van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.” (Johannes 16:8-11)”

Christus is heengegaan, opdat de Heilige Geest zou komen. Met welke opdracht? Om de wereld te overtuigen van zonde, omdat zij in Mij niet geloven. De Geest gaat in de wereld niet alleen getuigen, maar ook overtuigen van zonde. Hij gaat ons persoonlijk aanklagen en innerlijk het bewijs leveren van onze zonde.

Lees verder


Video uitzending

Videouitzending kerkdiensten

De kerkdiensten worden uitgezonden met geluid én beeld via www.kerkdienstgemist.nl. Dit zal gebeuren zolang de gewone diensten niet mogelijk zijn. Meeluisteren blijft uiteraard ook mogelijk via de website van de kerk en de Lucas kerktelefoon kastjes. Indien u problemen ondervindt met het bekijken en/of beluisteren van de diensten vragen wij u contact op te nemen met diaken D.H. Vlastuin. Aan het volgen en beluisteren van de kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl zijn kosten verbonden. Uw bijdrage hiervoor mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL24 RABO 0329 202 782 t.n.v. Diaconie HHG Achterberg-Rhenen. Voor vragen kunt u contact opnemen met diaken J.E. van Laar (0317-357563) of D.H. Vlastuin (0317-701030).


Meeluisteren

Om meteen mee te kunnen luisteren met een kerkdienst druk op onderstaande knop.