Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen.

Op deze website wordt een beeld van onze gemeente gegeven. U treft hier informatie aan over onze kerkdiensten, verenigingswerk en veel andere zaken.

De tijden van de diensten zijn 10.00 en 16.30 uur en worden gehouden aan de Korte Steeg 8

 

Voor alle genoemde data op deze website geldt: Deo Volente – zo de Heere wil en wij leven.

 


MEDEDELING NAMENS DE KERKENRAAD

Mededelingen van de kerkenraad over de diensten (update 22-02-22).

In verband met de aangekondigde versoepelingen per 25 februari zijn de diensten vanaf 27 februari weer voor iedereen toegankelijk.

In het achterdeel van de kerk wordt een stuk gereserveerd voor gemeenteleden die nog graag 1,5 meter afstand houden. Wie hier gebruik van wil maken, moet dit voor de zondag aan de koster bekendmaken.

We houden ons nog aan de volgende afspraken:

  1. Alle (hygiëne)maatregelen van de overheid / het RIVM worden nageleefd.
  2. Ga niet naar de kerk als u verkouden bent.
  3. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot koorts heeft.
  4. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot gezondheidsklachten heeft, die kunnen duiden op corona.
  5. Voor de drie collecten worden voorlopig de melkbussen nog gebruikt.

Voor wie nog thuis luistert, geldt het volgende: U kunt  uw gaven overmaken via de bankrekeningen van diaconie en kerkvoogdij. Deze nummers kunt u vinden op de site (rechts onder de activiteiten) en staan in de gemeentegids en op de achterkant van de kerkbode vermeld.


Liturgie

29 mei, 10:00 uur
Psalm 20:1,4
Psalm 86:3
Schriftlezing: Handelingen 1:1-14
Psalm 27:5,7
Psalm 40:8
Psalm 33:11
29 MEI, 16:00 UUR
Psalm 141: 2
Schriftlezing: Romeinen 8: 28-39
Psalm 80: 1 en 11
Psalm 89: 8
Psalm 73: 13

Meditatie

“Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen.” Jesaja 42:3

Dit is de belofte voor een arm volk, dat als een geknakt riet zichzelf niet meer kan oprichten en als een rokende vlaswiek geen schijnsel meer geven kan. De Heere zal dat geknakte riet niet verbreken en de rokende vlaswiek niet uitblussen. Misschien is er vandaag zo’n mens, die dit leest, machteloos, krachteloos, hulpeloos, gebroken, gekneusd, verdonkerd, bijna uitgeblust en vergaan in zijn smart en rouw.

Lees verder


Video uitzending

Videouitzending kerkdiensten

De kerkdiensten worden uitgezonden met geluid én beeld via www.kerkdienstgemist.nl. Dit zal gebeuren zolang de gewone diensten niet mogelijk zijn. Meeluisteren blijft uiteraard ook mogelijk via de website van de kerk en de Lucas kerktelefoon kastjes. Indien u problemen ondervindt met het bekijken en/of beluisteren van de diensten vragen wij u contact op te nemen met diaken D.H. Vlastuin. Aan het volgen en beluisteren van de kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl zijn kosten verbonden. Uw bijdrage hiervoor mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL24 RABO 0329 202 782 t.n.v. Diaconie HHG Achterberg-Rhenen. Voor vragen kunt u contact opnemen met diaken J.E. van Laar (0317-357563) of D.H. Vlastuin (0317-701030).


Meeluisteren

Om meteen mee te kunnen luisteren met een kerkdienst druk op onderstaande knop.