Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen.

Op deze website wordt een beeld van onze gemeente gegeven. U treft hier informatie aan over onze kerkdiensten, verenigingswerk en veel andere zaken.

De tijden van de diensten zijn 10.00 en 16.30 uur en worden gehouden aan de Korte Steeg 8

 

Voor alle genoemde data op deze website geldt: Deo Volente – zo de Heere wil en wij leven.

 


MEDEDELING NAMENS DE KERKENRAAD

Mededelingen van de kerkenraad over de diensten (update 15-07-22).

In verband met de aangekondigde versoepelingen per 25 februari zijn de diensten vanaf 27 februari weer voor iedereen toegankelijk.

In het achterdeel van de kerk wordt een stuk gereserveerd voor gemeenteleden die nog graag 1,5 meter afstand houden. Wie hier gebruik van wil maken, moet dit voor de zondag aan de koster bekendmaken.

We houden ons nog aan de volgende afspraken:

  1. Alle (hygiëne)maatregelen van de overheid / het RIVM worden nageleefd.
  2. Ga niet naar de kerk als u verkouden bent.
  3. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot koorts heeft.
  4. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot gezondheidsklachten heeft, die kunnen duiden op corona.

Voor wie nog thuis luistert, geldt het volgende: U kunt  uw gaven overmaken via de bankrekeningen van diaconie en kerkvoogdij. Deze nummers kunt u vinden op de site (rechts onder de activiteiten) en staan in de gemeentegids en op de achterkant van de kerkbode vermeld.


Liturgie

8 december, 19:30 uur
Psalm 60:1,7
Psalm 108:2
Schriftlezing: Exodus 4: 27 – 5: 12
Psalm 94:2,4,8
Psalm 53:6
Psalm 59:10

4 december, 16:00 uur
Psalm 2:5
Schriftlezing: Numeri 24
Psalm 110:1,2,6
Lofzang van Zacharias:4
Psalm 89:11

Meditatie

En Hij sprak tot hen deze gelijkenis…” Lukas 15:2

In Lukas 15 spreekt de Heere Jezus een drietal gelijkenissen uit die alle betrekking hebben op het verlorene. Het zijn die van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. Ze lijken veel op elkaar. Toch heeft elke gelijkenis zijn eigen prediking. Er zit in deze gelijkenissen bovendien een bepaalde climax. Het verloren schaap is er één van de honderd, de verloren penning één van de tien en de verloren zoon één van de twee.

Lees verder


Video uitzending

Videouitzending kerkdiensten

De kerkdiensten worden uitgezonden met geluid én beeld via www.kerkdienstgemist.nl. Dit zal gebeuren zolang de gewone diensten niet mogelijk zijn. Meeluisteren blijft uiteraard ook mogelijk via de website van de kerk en de Lucas kerktelefoon kastjes. Indien u problemen ondervindt met het bekijken en/of beluisteren van de diensten vragen wij u contact op te nemen met diaken D.H. Vlastuin. Aan het volgen en beluisteren van de kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl zijn kosten verbonden. Uw bijdrage hiervoor mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL24 RABO 0329 202 782 t.n.v. Diaconie HHG Achterberg-Rhenen. Voor vragen kunt u contact opnemen met diaken J.E. van Laar (0317-357563) of D.H. Vlastuin (0317-701030).


Meeluisteren

Om meteen mee te kunnen luisteren met een kerkdienst druk op onderstaande knop.