Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen.

Op deze website wordt een beeld van onze gemeente gegeven. U treft hier informatie aan over onze kerkdiensten, verenigingswerk en veel andere zaken.

De tijden van de diensten zijn 10.00 en 16.30 uur en worden gehouden aan de Korte Steeg 8

 

Voor alle genoemde data op deze website geldt: Deo Volente – zo de Heere wil en wij leven.

 


MEDEDELING NAMENS DE KERKENRAAD

Mededelingen van de kerkenraad over de diensten (update 27-09-21)

  • De diensten kunnen vanaf 26 september weer bezocht worden zonder aanmelding.
  • Wie toch op wat ruimere afstand wil zitten, kan contact opnemen met ouderling Van Roekel.
  • Houd rekening met kwetsbare en bezorgde gemeenteleden.

Protocol tijdens de kerkdiensten

  1. Voor de drie collecten worden voorlopig de melkbussen nog gebruikt. Ook kunt u desgewenst uw gaven overmaken via de bankrekeningen van diaconie en kerkvoogdij. Deze nummers kunt u vinden op de site (rechts onder de activiteiten) en staan in de gemeentegids en op de achterkant van de kerkbode. Dit kan ook na de zondag, zodat we de zondagsrust  respecteren!
  2. Ontsmet bij binnenkomst uw handen.
  3. Ga niet naar de kerk als u verkouden bent.
  4. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot koorts heeft.
  5. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot gezondheidsklachten heeft, die kunnen duiden op corona.

 


Liturgie

10 oktober, 10:00 uur
Psalm 138:2,3
Psalm 78:2
Psalm 105:5
Psalm 134:3
Schriftlezing: Openbaring 3: 14-22
Psalm 139:1,14
Psalm 119:24
Psalm 142:7
10 oktober, 16:00 UUR
Psalm 48:4
Schriftlezing: Nehemia 8:1-10
Psalm 128:1,3,4
Psalm 56:5
Psalm 106:24

Meditatie

dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN” Psalm 27 : 4 (midden)

Wie Christus vindt, vindt het leven. Als we Zijn alles overtreffende schoonheid en ontzaglijke deugden zouden kennen, zouden we Hem zeker zoeken. Zij die Hem vinden, hebben genoeg voor tijd en eeuwigheid. Als u zich begeeft onder de inzettingen, bent u op een prachtige akker, die uw eigendom kan worden.

Lees verder


Video uitzending

Videouitzending kerkdiensten

De kerkdiensten worden uitgezonden met geluid én beeld via www.kerkdienstgemist.nl. Dit zal gebeuren zolang de gewone diensten niet mogelijk zijn. Meeluisteren blijft uiteraard ook mogelijk via de website van de kerk en de Lucas kerktelefoon kastjes. Indien u problemen ondervindt met het bekijken en/of beluisteren van de diensten vragen wij u contact op te nemen met diaken D.H. Vlastuin. Aan het volgen en beluisteren van de kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl zijn kosten verbonden. Uw bijdrage hiervoor mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL24 RABO 0329 202 782 t.n.v. Diaconie HHG Achterberg-Rhenen. Voor vragen kunt u contact opnemen met diaken J.E. van Laar (0317-357563) of D.H. Vlastuin (0317-701030).


Meeluisteren

Om meteen mee te kunnen luisteren met een kerkdienst druk op onderstaande knop.