Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen.

Op deze website wordt een beeld van onze gemeente gegeven. U treft hier informatie aan over onze kerkdiensten, verenigingswerk en veel andere zaken.

De tijden van de diensten zijn 10.00 en 16.30 uur en worden gehouden aan de Korte Steeg 8

 

Voor alle genoemde data op deze website geldt: Deo Volente – zo de Heere wil en wij leven.

 


MEDEDELING NAMENS DE KERKENRAAD

Mededelingen van de kerkenraad over de diensten (update 10-11-21).

 De volgende maatregelen zijn in verband met de oplopende besmettingen in de regio en in de gemeente voorlopig van kracht:

 • Gemeenteleden worden uitgenodigd via kerktijd.nl

Protocol tijdens de kerkdiensten

 1. Gezinnen zitten bij elkaar in de kerk.
 2. U wordt door de helpers van de kosters een zitplaats aangewezen. We beginnen voorin de kerk en werken naar achteren toe, zodat men zo weinig mogelijk langs zittende gemeenteleden hoeft te lopen. U wacht bij de hoofdingang tot u naar uw plaats wordt gebracht.
 3. Alleen de hoofdingang wordt gebruikt. Daar zijn desinfecterende middelen beschikbaar.
 4. De garderobe wordt niet gebruikt. Jassen neemt u mee naar uw zitplaats.
 5. Toilet wordt alleen in hoognodige gevallen gebruikt.
 6. De kerk wordt verlaten op aanwijzen van de kosters.
 7. Voor de drie collecten worden de melkbussen gebruikt. Ook kunt u desgewenst uw gaven overmaken via de bankrekeningen van diaconie en kerkvoogdij. Deze nummers kunt u vinden op de site (rechts onder de activiteiten) en staan in de gemeentegids en op de achterkant van de kerkbode. Dit kan ook na de zondag, zodat we de zondagsrust  respecteren!
 8. Alle (hygiëne)maatregelen van de overheid / het RIVM worden nageleefd.
 9. Ga niet naar de kerk als u verkouden bent.
 10. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot koorts heeft.
 11. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot gezondheidsklachten heeft, die kunnen duiden op corona.

 


Liturgie

16 januari, 10:00 uur
Psalm 27:5
Psalm 119:29
Schriftlezing: Psalm 62
Psalm 62:4
Psalm 62:5
Psalm 91:1
Psalm 62:9: Vertrouw op Hem te aller tijd, o gij volk! Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht; God is ons een toevlucht.

Thema: Davids raad voor de gemeente:
1. Vertrouw op God
2. Stort ulieder hart uit voor Hem.
3. Want onze toevlucht is in God.
16 januari, 16:30 uur
Psalm 122:1
Schriftlezing: Lukas 2 : 39 - 52
Psalm 78:2 en 3
Psalm 115:7
Psalm 84:5

Meditatie

Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamtJesaja 64 : 1a

De profeet verplaatst ons naar de tijd, dat de Joden in ballingschap te Babel waren. Velen van hen schikten zich in de omstandigheden, vergaten hun vaderland en verloochenden hun afkomst. Doch er was een overblijfsel naar de verkiezing der genade, dat daaraan niet kon meedoen. Die rest treurde niet alleen om de loop van de gebeurtenissen, maar bovenal om het feit, dat zij door eigen schuld van Jehova gescheiden waren.

Lees verder


Video uitzending

Videouitzending kerkdiensten

De kerkdiensten worden uitgezonden met geluid én beeld via www.kerkdienstgemist.nl. Dit zal gebeuren zolang de gewone diensten niet mogelijk zijn. Meeluisteren blijft uiteraard ook mogelijk via de website van de kerk en de Lucas kerktelefoon kastjes. Indien u problemen ondervindt met het bekijken en/of beluisteren van de diensten vragen wij u contact op te nemen met diaken D.H. Vlastuin. Aan het volgen en beluisteren van de kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl zijn kosten verbonden. Uw bijdrage hiervoor mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL24 RABO 0329 202 782 t.n.v. Diaconie HHG Achterberg-Rhenen. Voor vragen kunt u contact opnemen met diaken J.E. van Laar (0317-357563) of D.H. Vlastuin (0317-701030).


Meeluisteren

Om meteen mee te kunnen luisteren met een kerkdienst druk op onderstaande knop.