Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen.

Op deze website wordt een beeld van onze gemeente gegeven. U treft hier informatie aan over onze kerkdiensten, verenigingswerk en veel andere zaken.

De tijden van de diensten zijn 10.00 en 16.30 uur(op dit moment tijdelijk 10.00, 16.00 en 19.00)en worden gehouden aan de Korte Steeg 8

 

Voor alle genoemde data op deze website geldt: Deo Volente – zo de Heere wil en wij leven.

 


MEDEDELING NAMENS DE KERKENRAAD

Mededelingen van de kerkenraad over de diensten(update 24-12).

Bericht Kerkenraad: Hoewel er in de Achterliggende tijd vele besmettingen vastgesteld werden in Rhenen, hebben wij in onze kerkelijke gemeente geen besmettingen vastgesteld die herleid kunnen worden tot kerkbezoek. Wij houden ons aan alle hygienemaatregelen en nemen de 1,5 meter in acht. Daarnaast zorgen wij ervoor dat mensen elkaar niet hoeven te passeren. Wij ventileren goed en zingen alleen kort voordat de gemeenteleden het kerkgebouw verlaten. Daarom menen wij dat wij op een verantwoorde manier samenkomen en dat God Zijn zegen geeft over de samenkomsten. Desondanks hebben we het kerkbezoek afgeschaald tot 30 volwassenen. Dit gaat in vanaf de eerste Kerstdag. 

 De volgende maatregelen zijn nog steeds van kracht:

 • Beperkt aantal kerkgangers.
 • De catechisaties, de clubs en de zondagsschool vervallen voorlopig t/m 19 januari.
 • De winteravondlezing, de Bijbelgesprekskring en de vrouwenbijbelstudiekring vinden in de kerkzaal plaats.

Gemeentezang:

 • In de avonddienst wordt totaal niet gezongen.
 • In de morgen- en middagdienst zingen we twee maal “inwendig”.
 • De psalm na de preek en de slotpsalm worden “ingetogen”  gezongen, terwijl dan de buitendeuren geopend zijn. (Warme kleding!)

Protocol tijdens de kerkdiensten

 1. Gezinnen zitten bij elkaar in de kerk.
 2. U wordt door de kosters naar uw zitplaats gebracht. We beginnen voorin de kerk en werken naar achteren toe, zodat men zo weinig mogelijk langs zittende gemeenteleden hoeft te lopen. U wacht bij de hoofdingang tot u naar uw plaats wordt gebracht.
 3. Alleen de hoofdingang wordt gebruikt. Daar zijn desinfecterende middelen beschikbaar.
 4. De garderobe wordt niet gebruikt. Jassen neemt u mee naar uw zitplaats.
 5. Toilet wordt alleen in hoognodige gevallen gebruikt.
 6. De kerk wordt verlaten op aanwijzen van de kosters (we beginnen achterin)
 7. Voor de drie collecten worden voorlopig de melkbussen gebruikt. Ook kunt u desgewenst uw gaven overmaken via de bankrekeningen van diaconie en kerkvoogdij. Deze nummers kunt u vinden op de site(rechts onder de acitviteiten) en staan in de gemeentegids en op de achterkant van de kerkbode. Dit kan ook na de zondag, zodat we de zondags rust mogen respecteren!
 8. Alle (hygiëne)maatregelen van de overheid / het RIVM worden nageleefd.
 9. Ga niet naar de kerk als u verkouden bent.
 10. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot koorts heeft.
 11. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot gezondheidsklachten heeft, die kunnen duiden op corona.

 


Liturgie

Zondag 17 januari, 10.00u.
Psalm 87:4
Lukas 2:22-40
Psalm 40:4
Psalm 108:1
Tien Geboden:9
Tekst: Luk. 2:22
Thema: Jezus voorgesteld
1. Naar de wet
2. Als Priester uit het huis van David.
3. Om van de vloek der wet te verlossen
 
 

En zij vestigden het altaar op zijn stelling, maar met verschrikking, die over hen was, vanwege de volken der landen; en zij offerden daarop brandofferen den HEERE, brandofferen des morgens en des avonds.” (Ezra 3:3)

Het volk is terug uit Babel in Jeruzalem. Bij deze terugkeer breekt juist de zevende maand aan (Tishri). Dat is een belangrijke maand, want in deze maand worden er een aantal feesten gehouden. Het feest des geklanks op de eerste dag, Grote Verzoendag op de 10de van de maand en Loofhuttenfeest op de 15de dag. Voor het volk is dit een aanleiding om bijeen te komen. Tijdens deze feestmaand was het volk altijd gewend geweest veel bij de tempel te verkeren en daar God te dienen, om te offeren, om God te aanbidden, boete te doen en Hem dank te bewijzen. Nu ze terug zijn uit ballingschap willen ze dat opnieuw doen, maar hoe moet dat? Er is geen tempel.

Toch wil het volk niet wachten met God dienen totdat er een tempel staat. Nee, zij zullen de HEERE dienen, al moet het zonder tempel. Daarom zijn ze bij elkaar als één man. Ze begeren met elkaar dezelfde zaak: God dienen. Al hebben zij geen tempel, zij kunnen wel een altaar bouwen en daarom zijn ze bij elkaar.

Lees verder


Video uitzending

Videouitzending kerkdiensten

De kerkdiensten worden uitgezonden met geluid én beeld via www.kerkdienstgemist.nl. Dit zal gebeuren zolang de gewone diensten niet mogelijk zijn. Meeluisteren blijft uiteraard ook mogelijk via de website van de kerk en de Lucas kerktelefoon kastjes. Indien u problemen ondervindt met het bekijken en/of beluisteren van de diensten vragen wij u contact op te nemen met diaken D.H. Vlastuin. Aan het volgen en beluisteren van de kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl zijn kosten verbonden. Uw bijdrage hiervoor mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL24 RABO 0329 202 782 t.n.v. Diaconie HHG Achterberg-Rhenen. Voor vragen kunt u contact opnemen met diaken J.E. van Laar (0317-357563) of D.H. Vlastuin (0317-701030).


Meeluisteren

Om meteen mee te kunnen luisteren met een kerkdienst druk op onderstaande knop.