Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen.

Op deze website wordt een beeld van onze gemeente gegeven. U treft hier informatie aan over onze kerkdiensten, verenigingswerk en veel andere zaken.

De tijden van de diensten zijn 10.00 en 16.30 uur.

Voor alle genoemde data op deze website geldt: Deo Volente – zo de Heere wil en wij leven.Meditatie

Pinksteren, Christus verhoogd

‘Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort.’ (Handelingen 2:33)

Christus heeft gezegd: ‘Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.’ (Johannes 16:7) Daarom getuigt Petrus vrijmoedig van zijn Hemelvaartsgeloof. Christus is immers door Zijn Vader verhoogd om te zitten aan Zijn rechterhand. En nu, nu de Heilige Geest wordt uitgestort en niemand om de tekenen van deze uitstorting heen kan? Nu men de tekenen ziet en hoort? Nu, wordt Christus, Die al verhoogd is in Zijn opwekking en hemelvaart, opnieuw verhoogd. De Steen, Die de bouwlieden hebben verworpen, is geworden tot de Hoek- en Draagsteen van het levend Godsgebouw.

Meeluisteren

Om meteen mee te kunnen luisteren met een kerkdienst druk op onderstaande knop.