Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen.

Op deze website wordt een beeld van onze gemeente gegeven. U treft hier informatie aan over onze kerkdiensten, verenigingswerk en veel andere zaken.

De tijden van de diensten zijn 10.00 en 16.30 uur en worden gehouden aan de Korte Steeg 8

 

Voor alle genoemde data op deze website geldt: Deo Volente – zo de Heere wil en wij leven.

 


MEDEDELING NAMENS DE KERKENRAAD

Mededelingen van de kerkenraad over de diensten (update 15-07-22).

In verband met de aangekondigde versoepelingen per 25 februari zijn de diensten vanaf 27 februari weer voor iedereen toegankelijk.

In het achterdeel van de kerk wordt een stuk gereserveerd voor gemeenteleden die nog graag 1,5 meter afstand houden. Wie hier gebruik van wil maken, moet dit voor de zondag aan de koster bekendmaken.

We houden ons nog aan de volgende afspraken:

  1. Alle (hygiëne)maatregelen van de overheid / het RIVM worden nageleefd.
  2. Ga niet naar de kerk als u verkouden bent.
  3. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot koorts heeft.
  4. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot gezondheidsklachten heeft, die kunnen duiden op corona.

Voor wie nog thuis luistert, geldt het volgende: U kunt  uw gaven overmaken via de bankrekeningen van diaconie en kerkvoogdij. Deze nummers kunt u vinden op de site (rechts onder de activiteiten) en staan in de gemeentegids en op de achterkant van de kerkbode vermeld.


Liturgie

19 maart, 10:00 uur
Psalm 6:4
Psalm 119:83
Schriftlezing: Leviticus 16:1-34
Psalm 27:1,3
Psalm 51:10
Psalm 103:6
19 maart, 16:30 UUR
Lofzang van Simeon:2
Psalm 102:12
Schriftlezing: Johannes 1:1-14
Psalm 51:3,6
Psalm 40:4
Lofzang van Maria:1

Meditatie

Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God.” Markus 1:1

Op haar gang naar de kribbe ontmoet de gemeente Johannes de Doper; zij mag hem niet ontwijken. Dit wordt ons door Markus voor ogen gesteld. Op zijn aanhef: ”Het begin van het Evangelie van Jezus Christus” volgt immers de tekening van de man in het kemelsharen kleed.

Lees verder


Video uitzending

Videouitzending kerkdiensten

De kerkdiensten worden uitgezonden met geluid én beeld via www.kerkdienstgemist.nl. Dit zal gebeuren zolang de gewone diensten niet mogelijk zijn. Meeluisteren blijft uiteraard ook mogelijk via de website van de kerk en de Lucas kerktelefoon kastjes. Indien u problemen ondervindt met het bekijken en/of beluisteren van de diensten vragen wij u contact op te nemen met diaken D.H. Vlastuin. Aan het volgen en beluisteren van de kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl zijn kosten verbonden. Uw bijdrage hiervoor mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL24 RABO 0329 202 782 t.n.v. Diaconie HHG Achterberg-Rhenen. Voor vragen kunt u contact opnemen met diaken J.E. van Laar (0317-357563) of D.H. Vlastuin (0317-701030).


Meeluisteren

Om meteen mee te kunnen luisteren met een kerkdienst druk op onderstaande knop.