Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen.

Op deze website wordt een beeld van onze gemeente gegeven. U treft hier informatie aan over onze kerkdiensten, verenigingswerk en veel andere zaken.

De tijden van de diensten zijn 10.00 en 16.30 uur en worden gehouden aan de Korte Steeg 8

 

Voor alle genoemde data op deze website geldt: Deo Volente – zo de Heere wil en wij leven.

 


MEDEDELING NAMENS DE KERKENRAAD

Mededelingen van de kerkenraad over de diensten (update 10-07-21).

 De volgende maatregelen zijn van kracht:

 • Beperkt aantal kerkgangers i.v.m. de 1,5 meter regel.
 • Gemeenteleden worden uitgenodigd via kerktijd.nl
 • Vanaf 18 juli zal de gemeentezang niet meer beperkt zijn.

Protocol tijdens de kerkdiensten

 1. Gezinnen zitten bij elkaar in de kerk.
 2. U wordt door de helpers van de kosters een zitplaats aangewezen. We beginnen voorin de kerk en werken naar achteren toe, zodat men zo weinig mogelijk langs zittende gemeenteleden hoeft te lopen. U wacht bij de hoofdingang tot u naar uw plaats wordt gebracht.
 3. Alleen de hoofdingang wordt gebruikt. Daar zijn desinfecterende middelen beschikbaar.
 4. De garderobe wordt niet gebruikt. Jassen neemt u mee naar uw zitplaats.
 5. Toilet wordt alleen in hoognodige gevallen gebruikt.
 6. De kerk wordt verlaten op aanwijzen van de kosters.
 7. Voor de drie collecten worden de melkbussen gebruikt. Ook kunt u desgewenst uw gaven overmaken via de bankrekeningen van diaconie en kerkvoogdij. Deze nummers kunt u vinden op de site (rechts onder de activiteiten) en staan in de gemeentegids en op de achterkant van de kerkbode. Dit kan ook na de zondag, zodat we de zondagsrust  respecteren!
 8. Alle (hygiëne)maatregelen van de overheid / het RIVM worden nageleefd.
 9. Ga niet naar de kerk als u verkouden bent.
 10. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot koorts heeft.
 11. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot gezondheidsklachten heeft, die kunnen duiden op corona.

 


Liturgie

19 september, 10:00 uur
Psalm 95:1
Psalm 95:3
Schriftlezing: Jeremia 13: 1-14
Psalm 2:6
Psalm 2:7
Psalm 32:6
Tekst: Jeremia 13:11
19 september, 16:30 UUR
Psalm 19:5
Psalm 19:6
Schriftlezing: Jeremia 15: 10-21 & Openbaring 10
Psalm 119:52
Psalm 119:84
Psalm 42:7
Tekst: Jeremia 15:16a

Meditatie

dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN” Psalm 27 : 4 (midden)

Wie Christus vindt, vindt het leven. Als we Zijn alles overtreffende schoonheid en ontzaglijke deugden zouden kennen, zouden we Hem zeker zoeken. Zij die Hem vinden, hebben genoeg voor tijd en eeuwigheid. Als u zich begeeft onder de inzettingen, bent u op een prachtige akker, die uw eigendom kan worden.

Lees verder


Video uitzending

Videouitzending kerkdiensten

De kerkdiensten worden uitgezonden met geluid én beeld via www.kerkdienstgemist.nl. Dit zal gebeuren zolang de gewone diensten niet mogelijk zijn. Meeluisteren blijft uiteraard ook mogelijk via de website van de kerk en de Lucas kerktelefoon kastjes. Indien u problemen ondervindt met het bekijken en/of beluisteren van de diensten vragen wij u contact op te nemen met diaken D.H. Vlastuin. Aan het volgen en beluisteren van de kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl zijn kosten verbonden. Uw bijdrage hiervoor mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL24 RABO 0329 202 782 t.n.v. Diaconie HHG Achterberg-Rhenen. Voor vragen kunt u contact opnemen met diaken J.E. van Laar (0317-357563) of D.H. Vlastuin (0317-701030).


Meeluisteren

Om meteen mee te kunnen luisteren met een kerkdienst druk op onderstaande knop.