Welkom bij de HHG Achterberg-Rhenen

Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen.
Op deze website wordt een beeld van onze gemeente gegeven. U treft hier informatie aan over onze kerkdiensten, verenigingswerk en veel andere zaken.
De tijden van de diensten zijn 10.00 en 16.30 uur en worden gehouden aan de Korte Steeg 8

Voor alle genoemde data op deze website geldt: Deo Volente – zo de Heere wil en wij leven.

Liturgie

1 oktober, 9:30 uur
Psalm 22:1-2
Psalm 119:1
Schriftlezing: Jesaja 43:8-21
Psalm 147:6,10
Psalm 85:2
Psalm 130:4
1 oktober, 16:00 uur
Psalm 81:1,12
Psalm 38:15
Schriftlezing: 1 Thess 5: 12 - 28
Psalm 27:3,7
Psalm 133:1,3
Psalm 67:1
Thema: Het omzien naar elkaar in en buiten de gemeente.
Wat er niet werd gedaan
Wat er moest worden gedaan
Waarom dat moet worden gedaan


Meditatie

Hef uw ogen op!

En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben. (Johannes 14 vers 3)

Als vlees en hart bezwijken en de beven- de voeten afdalen in het donkere dal van de schaduw des doods, tot wie zullen wij dan anders opzien dan tot Jezus? De we- reld verliest haar waarde, alle schepse- len verdwijnen voor onze ogen. Slechts een Voorwerp blijft over en houdt het oog van de gelovige op Zich gericht. Het is Jezus, de Zaligmaker; het is Immanu- el; God verschenen in het vlees. Het is de overste Leidsman van onze zaligheid, de Overwinnaar van de dood, de Bero- ver van het graf.

Lees verder

Video uitzending

Videouitzending kerkdiensten

De kerkdiensten worden uitgezonden met geluid én beeld via www.kerkdienstgemist.nl. Dit zal gebeuren zolang de gewone diensten niet mogelijk zijn. Meeluisteren blijft uiteraard ook mogelijk via de website van de kerk en de Lucas kerktelefoon kastjes. Indien u problemen ondervindt met het bekijken en/of beluisteren van de diensten vragen wij u contact op te nemen met diaken D.H. Vlastuin. Aan het volgen en beluisteren van de kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl zijn kosten verbonden. Uw bijdrage hiervoor mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL24 RABO 0329 202 782 t.n.

\v. Diaconie HHG Achterberg-Rhenen. Voor vragen kunt u contact opnemen met diaken J.E. van Laar (0317-357563) of D.H. Vlastuin (0317-701030).

To top