Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen.

Op deze website wordt een beeld van onze gemeente gegeven. U treft hier informatie aan over onze kerkdiensten, verenigingswerk en veel andere zaken.

De tijden van de diensten zijn 10.00 en 16.30 uur.

Voor alle genoemde data op deze website geldt: Deo Volente – zo de Heere wil en wij leven.Meditatie

“Mijn Vader en uw Vader”

Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.
(Johannes 20:17)

Christus is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, zo schrijft Paulus in Romeinen 4:25. Nu Christus leeft, maakt Hij rechtvaardig op grond van Zijn kruisverdiensten. Hij maakt zondaren geschikt tot de omgang met God. Hoe Hij dat doet? Wel, Hij heeft Zijn bloed gestort en kan nu als de Opgestane vergeving van zonden uitdelen aan allen die, liggend in hun schuld, er om bedelen, omdat zij hun eigen schuld niet weg kunnen werken. Hij heeft gezorgd voor een vlekkeloze gehoorzaamheid aan Gods volmaakte wet en kan als de Opgestane Levensvorst zondaren bedekken met Zijn eigen werk. Zo worden ze in Hem volmaakt en tot het hart des Vaders gebracht.

Meeluisteren

Om meteen mee te kunnen luisteren met een kerkdienst druk op onderstaande knop.