Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen.

Op deze website wordt een beeld van onze gemeente gegeven. U treft hier informatie aan over onze kerkdiensten, verenigingswerk en veel andere zaken.

De tijden van de diensten zijn 10.00 en 16.30 uur.

Voor alle genoemde data op deze website geldt: Deo Volente – zo de Heere wil en wij leven.Meditatie

Waarheen vallen wij?

“En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten.”  

Openbaring 1: 17

Om Zijn Naams wil verbannen.

Johannes, de discipel des Heeren, heeft vele jaren mogen prediken de Naam van Hem, Die hem liefhad. Vele jaren een gemeente mogen dienen. En zo heeft hij een hoge leeftijd bereikt. En dat is vermoedelijk de reden, dat Johannes niet als een Jakobus onthoofd is, maar dat hij verbannen geworden is naar het eiland Patmos.

Of…of is de werkelijke reden, dat zijn vijanden ook nu moesten medewerken ten goede? Want juist daar op het eiland Patmos zal de Heere aan Zijn Kerk openbaren hetgeen met haast geschieden moet.

Al wat hierna nog zal gebeuren aan de vijanden van de Kerk zal Johannes te horen en te zien krijgen. Opdat de Kerk zal weten als het komt, het is voorzegd. Maar gij zult een verdrukking van tien dagen hebben en dan zal het einde zijn en daarom: vreest niet hen die wel het lichaam kunnen doden, maar die niet de ziel kunnen doden.

Maar ook tot troost van de Kerk zal gezien worden hoe de Heere als de Koning het voleindigt. Niet de vijanden regeren, maar Hij regeert.

Meeluisteren

Om meteen mee te kunnen luisteren met een kerkdienst druk op onderstaande knop.