Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen.

Op deze website wordt een beeld van onze gemeente gegeven. U treft hier informatie aan over onze kerkdiensten, verenigingswerk en veel andere zaken.

De tijden van de diensten zijn 10.00 en 16.30 uur (op dit moment tijdelijk 10.00, 15.30 en 18.30) en worden gehouden aan de Korte Steeg 8

 

Voor alle genoemde data op deze website geldt: Deo Volente – zo de Heere wil en wij leven.

 


MEDEDELING NAMENS DE KERKENRAAD

Mededelingen van de kerkenraad over de diensten(update 24-12).

Bericht Kerkenraad: Hoewel er in de Achterliggende tijd vele besmettingen vastgesteld werden in Rhenen, hebben wij in onze kerkelijke gemeente geen besmettingen vastgesteld die herleid kunnen worden tot kerkbezoek. Wij houden ons aan alle hygienemaatregelen en nemen de 1,5 meter in acht. Daarnaast zorgen wij ervoor dat mensen elkaar niet hoeven te passeren. Wij ventileren goed en zingen alleen kort voordat de gemeenteleden het kerkgebouw verlaten. Daarom menen wij dat wij op een verantwoorde manier samenkomen en dat God Zijn zegen geeft over de samenkomsten. 

 De volgende maatregelen zijn nog steeds van kracht:

 • Beperkt aantal kerkgangers.
 • De catechisaties, de clubs en de zondagsschool vervallen tot nader orde (of worden online vorm gegeven).
 • De winteravondlezing, de Bijbelgesprekskring en de vrouwenbijbelstudiekring vinden in de kerkzaal plaats.

Gemeentezang:

 • In de morgen-,  middag- en avonddienst zingen we twee maal “inwendig”.
 • De psalm na de preek en de slotpsalm worden “ingetogen”  gezongen, terwijl dan de buitendeuren geopend zijn. (Warme kleding!)

Protocol tijdens de kerkdiensten

 1. Gezinnen zitten bij elkaar in de kerk.
 2. U wordt door de kosters naar uw zitplaats gebracht. We beginnen voorin de kerk en werken naar achteren toe, zodat men zo weinig mogelijk langs zittende gemeenteleden hoeft te lopen. U wacht bij de hoofdingang tot u naar uw plaats wordt gebracht.
 3. Alleen de hoofdingang wordt gebruikt. Daar zijn desinfecterende middelen beschikbaar.
 4. De garderobe wordt niet gebruikt. Jassen neemt u mee naar uw zitplaats.
 5. Toilet wordt alleen in hoognodige gevallen gebruikt.
 6. De kerk wordt verlaten op aanwijzen van de kosters (we beginnen achterin)
 7. Voor de drie collecten worden voorlopig de melkbussen gebruikt. Ook kunt u desgewenst uw gaven overmaken via de bankrekeningen van diaconie en kerkvoogdij. Deze nummers kunt u vinden op de site(rechts onder de acitviteiten) en staan in de gemeentegids en op de achterkant van de kerkbode. Dit kan ook na de zondag, zodat we de zondags rust mogen respecteren!
 8. Alle (hygiëne)maatregelen van de overheid / het RIVM worden nageleefd.
 9. Ga niet naar de kerk als u verkouden bent.
 10. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot koorts heeft.
 11. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot gezondheidsklachten heeft, die kunnen duiden op corona.

 


Liturgie

Zondag 28 februari, 10.00u.
Psalm 40:3
Psalm 147:10
Schriftlezingen: Johannes 12:20-36
Psalm 85:3
Psalm 118:10
Psalm 69:14
Tekst: Johannes 12:27
Zondag 28 februari, 15.30u.
Bediening Heilige Doop en voorbereiding Heilig Avondmaal
Psalm 51:1
Schriftlezing: Johannes 13:1-11
Bediening Heilige Doop
(Psalm 105:5 en 134:3)
Psalm 65:1,2
Psalm 119:1
Psalm 51:5
Tekst: 'Die gewassen is, heeft niet van node dan de voeten te wassen, maar is geheel rein.' (Joh. 13:10)

Thema: Tweeërlei genade van Jezus
1. Rein, want gewassen door Jezus.
2. Het voetvuil van Jezus' volgelingen.
3. De noodzakelijke voetwassing.
Zondag 28 februari, 18.30U.
Psalm 54:1
Psalm 54:4
Schriftlezing: Johannes 12:12-36
Psalm 118:1
Psalm 118:10
Psalm 118:14
Tekst: Johannes 12: 27, 28

Och, dat mij iemand vleugelen, als ener duive, gave! ik zou henenvliegen, waar ik blijven mocht.’

(Psalm 55:7)

David zit in de knel. De vijanden omringen hem wanneer Absalom naar de troon dingt. Zelfs Davids raadsman pleegt verraad. Iemand met wie hij geestelijke gesprekken had gevoerd.

De koning gaat gebukt onder deze zware omstandigheden. Verschrikkingen van de dood zijn op hem gevallen (vs. 5). Een dikke deken van gruwel en bedrog hindert hem in alle opzichten en drukt zijn ziel neer.

Wie in de knel zit, verlangt naar ruimte. Als we iets van knellende omstandigheden weten, dan kunnen we David enigszins aanvoelen.

Lees verder


Video uitzending

Videouitzending kerkdiensten

De kerkdiensten worden uitgezonden met geluid én beeld via www.kerkdienstgemist.nl. Dit zal gebeuren zolang de gewone diensten niet mogelijk zijn. Meeluisteren blijft uiteraard ook mogelijk via de website van de kerk en de Lucas kerktelefoon kastjes. Indien u problemen ondervindt met het bekijken en/of beluisteren van de diensten vragen wij u contact op te nemen met diaken D.H. Vlastuin. Aan het volgen en beluisteren van de kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl zijn kosten verbonden. Uw bijdrage hiervoor mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL24 RABO 0329 202 782 t.n.v. Diaconie HHG Achterberg-Rhenen. Voor vragen kunt u contact opnemen met diaken J.E. van Laar (0317-357563) of D.H. Vlastuin (0317-701030).


Meeluisteren

Om meteen mee te kunnen luisteren met een kerkdienst druk op onderstaande knop.