Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen.

Op deze website wordt een beeld van onze gemeente gegeven. U treft hier informatie aan over onze kerkdiensten, verenigingswerk en veel andere zaken.

De tijden van de diensten zijn 10.00 en 16.30 uur en worden gehouden aan de Korte Steeg 8

Voor alle genoemde data op deze website geldt: Deo Volente – zo de Heere wil en wij leven.


MEDEDELING NAMENS DE KERKENRAAD

 

 

Vanaf 1 juni willen we weer max. 30 personen toegang geven tot de kerkdiensten. Hierbij gelden de onderstaande afspraken. In juli willen we weer met max. 100 personen samenkomen. Hierover wordt u later geïnformeerd door middel van een brief en via de website.

 1. We starten in juni met de gezinnen met (jonge) kinderen. Zij komen het eerst aan de beurt, omdat voor hen het thuis meeluisteren het moeilijkst is.
 2. U wordt telefonisch op de hoogte gesteld wanneer uw gezin welkom is. U dient dan aan te geven of u van de mogelijkheid gebruik wilt maken. We verwachten dat elk gezin één keer aan de beurt komt in de maand juni.
 3. Gezinnen worden voor één dienst uitgenodigd. Het is niet mogelijk om gezinnen te splitsen.
 4. Gezinnen zitten bij elkaar in de kerk. Tussen de verschillende gezinnen is een afstand van 1,5 meter.
 5. De gezinnen worden door de kosters naar hun zitplaats gebracht. We beginnen voorin de kerk en werken naar achteren toe, zodat men zo weinig mogelijk langs zittende gemeenteleden hoeft te lopen. U wacht bij de hoofdingang tot u naar uw plaats wordt gebracht.
 6. Alleen de hoofdingang wordt gebruikt. Daar zijn desinfecterende middelen beschikbaar.
 7. De garderobe wordt niet gebruikt. Jassen neemt u mee naar uw zitplaats.
 8. Toilet wordt alleen in hoognodige gevallen gebruikt. 
 9. Tijdens de periode van max. 30 personen wordt er (net als de achterliggende periode) gezongen. Door het beperkte aantal personen zitten we ruim genoeg uit elkaar.
 10. De kerk wordt verlaten op aanwijzen van de kosters (we beginnen achterin)
 11. Voor de drie collecten worden voorlopig de melkbussen gebruikt. Ook kunt u desgewenst uw gaven overmaken via de bankrekeningen van diaconie en kerkvoogdij. Deze nummers staan in de gemeentegids en op de achterkant van de kerkbode. Ook kan via onze eigen website (knop iDEAL) geld overgemaakt worden. Dit kan ook na de zondag, zodat we de zondags rust mogen respecteren!
 12. Alle (hygiëne)maatregelen van de overheid / het RIVM worden nageleefd.
 13. Ga niet naar de kerk als u verkouden bent.
 14. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot koorts heeft.
 15. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot gezondheidsklachten heeft, die kunnen duiden op corona.

Overige mededelingen:

 1. Een ieder wordt opgeroepen deze informatie in de gemeente door te geven.
 2. Elke donderdagavond is er om acht uur een korte meditatie te beluisteren, verzorgd door onze eigen predikant.

De HEERE schenke in Zijn huis, maar ook in de huiskamers Zijn zegen over de Woordbediening.


Liturgie

Zondag 7 juni, 10.00u
Psalm 38:15
Lukas 11:14-32
Psalm 106:4,24
Psalm 86:8
Preektekst: Lukas 11:29
Zondagmiddag 7 juni, 16.30u
Psalm 16:3
Johannes 11:20-46
Psalm 73:13,14
Psalm 16:6
HC Zondag 22

MEDITATIE

Och, of al het volk des HEEREN profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gave!’ (Num. 11:29)

Er staan geen 70 mannen bij de tabernakel, terwijl er zeventig mannen zijn, die net als Mozes de Heilige Geest hebben ontvangen. Er staan 68 mannen. Om de één of andere reden (het wordt ons niet meegedeeld) staan twee mannen nog onder het volk. Zij horen wel bij de oudsten en al zijn zij niet bij de tabernakel waar die anderen 68 uitgekozen mannen staan, de HEERE vervult ook aan hen Zijn belofte. Eldad en Medad, twee mannen die nog onder het volk staan, beginnen te profeteren. De gave van de Heilige Geest is zichtbaar in hen. Er zijn mensen die niet zo goed weten wat zij hiermee aan moeten.

Er is een jongen die zich (waarschijnlijk met vele anderen) afvraagt of dit wel goed is. Hij gaat naar Mozes. ‘Mozes, Eldad en Medad profeteren onder het volk, maar zij waren niet bij de tabernakel.’ Jozua, die Mozes later opvolgt hoort dat ook. Hij zegt tegen Mozes: ‘Je moet het hen verbieden’. Wat blijkt dan zijn respect voor Mozes. Hij noemt Mozes ‘mijn heer’, maar uit Mozes’ woorden blijkt dat Jozua zo vurig is op de eer van Mozes en daar gaat het helemaal niet om. Laten we dan eens lezen wat het antwoord van Mozes is. ‘Zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des HEEREN profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gave!’ (vs. 29)

Wat een verzuchting van Mozes. Hij spreekt recht uit zijn hart. Zijn ziel is afgemat van dat dwarse en klagende volk dat nu nooit eens zingt en huppelt vanwege Gods trouw.

Video uitzending

Videouitzending kerkdiensten

De kerkenraad heeft besloten om de kerkdiensten uit te gaan zenden met geluid én beeld via www.kerkdienstgemist.nl. Dit zal gebeuren zolang de gewone diensten niet mogelijk zijn. Vanaf zondag 5 april worden de diensten met beeld en geluid uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl  Meeluisteren blijft uiteraard ook mogelijk via de website van de kerk en de Lucas kerktelefoon kastjes. Indien u problemen ondervindt met het bekijken en/of beluisteren van de diensten vragen wij u contact op te nemen met diaken D.H. Vlastuin. Aan het volgen en beluisteren van de kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl zijn kosten verbonden. Uw bijdrage hiervoor mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL24 RABO 0329 202 782 t.n.v. Diaconie HHG Achterberg-Rhenen. Voor vragen kunt u contact opnemen met diaken J.E. van Laar (0317-357563) of D.H. Vlastuin (0317-701030).

Meeluisteren

Om meteen mee te kunnen luisteren met een kerkdienst druk op onderstaande knop.