Historie

Geschiedenis HHG Achterberg-Rhenen

Onze gemeente heeft vanaf 1909 haar samenkomsten gehouden in het kerkgebouw aan de Achterbergsestraatweg 197. Eind 2004 is haar dit kerkgebouw ontnomen. Bij de totstandkoming van de nieuwe kerk – de Protestantse Kerk in Nederland – hebben de kerkenraad en de kerkvoogdij, uit principiële overwegingen, unaniem besloten om niet toe te treden tot deze nieuwe kerk.

Op 12 december 2003 hadden de synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk tot vereniging besloten. De kerkenraad heeft tijdens het proces van “Samen op weg” haar principieel geluid vele malen laten horen. De gemeente is vanaf 1997 tot juni 2004 in 45 afleveringen geïnformeerd over het standpunt van de kerkenraad. De voltallige kerkenraad kon in geweten niet mee naar deze nieuwe kerk en bleef achter op de oude fundamenten van de Nederlandse Hervormde Kerk. Een zeer groot deel van de trouwe, meelevende kerkgangers volgde de kerkenraad in deze gang.

De gemeente heeft zich met haar kerkenraad en voorganger niet afgescheiden, zoals vaak beweerd wordt. De nieuwe PKN-kerk kreeg een pluraal karakter en tegenstrijdige geloofsbelijdenissen vervingen een eenduidig gereformeerde grondslag. Wij zijn gebleven op de oude grondslag en daarom zien we de PKN niet “als de rechtmatige voortzetting van onze vaderlandse kerk.” De nieuw gevormde kerk heeft zich afgescheiden van de oude grondslag.

Helaas werd de gemeente gedwongen om de goederen en het kerkgebouw af te staan aan de PKN, omdat in juridische zin de PKN wel als voortzetting van de vaderlandse kerk gezien wordt. We weten ons – al is het dan niet in juridische zin – wel in geestelijke zin de voortzetting te zijn van de Hervormde Gemeente van Achterberg. Vanaf 1 juli 2005 is ons het gebruik van het kerkgebouw aan de Achterbergsestraatweg definitief ontzegd.

Vanaf deze tijd hebben we als gemeente tot mei 2007 gebruik mogen maken van het kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Gemeente aan de Boslandweg. We denken nog steeds met grote waardering hieraan terug. Sinds 2007 mochten we weer een eigen voorganger hebben en kwamen we samen in een tijdelijk kerkgebouw aan de Boslandweg 33. Vanaf 10 juli 2013 mogen we als gemeente samenkomen in de nieuwe Rehobothkerk aan de Korte Steeg 8.

Het is de hartelijke wens van de kerkenraad dat de Heere Zijn Koninkrijk onder ons, en eveneens onder de andere kerken in ons dorp, zal uitbreiden.

To top