Vrouwenbijbelstudiekring

Overdag is er voor de dames ook gelegenheid om met elkaar rondom de Bijbel samen te komen. Eén woensdagochtend in de maand. De kring begint om 9.30 uur. Alle dames – jong en oud – worden van harte uitgenodigd. Voor de data verwijzen we ook hier naar de kalender.
Voor kinderoppas wordt gezorgd.

Presidente:Mevr. M.N. van Soest-BarthTel: 0317 - 61 64 70
SecretaresseMevr. H. Balder Tel: 0317 - 35 87 35
Penningmeesteresse:Mevr. M. van Voorthuijsen-van DijkTel: 06- 33 85 63 23
Algemeen adjunct: Mevr. J. Wisserhof-WiesenekkerTel: 0317 – 61 73

Deze vrouwenkring is aangesloten bij de landelijke vrouwenvereniging van de HHK.

To top