Overdag is er voor de dames ook gelegenheid om met elkaar rondom de Bijbel samen te komen. Eén woensdagochtend in de maand. De kring begint om 9.30 uur. Alle dames – jong en oud – worden van harte uitgenodigd. Voor de data verwijzen we ook hier naar de kalender.
Voor kinderoppas wordt gezorgd.

Presidente:Mevr. M.N. van Soest-BarthTel: 0317 - 61 64 70
SecretaresseMevr. H. Balder Tel: 0317 - 35 87 35
Penningmeesteresse:Mevr. M. van Voorthuijsen-van DijkTel: 06- 33 85 63 23
Algemeen adjunct: Mevr. J. Wisserhof-WiesenekkerTel: 0317 – 61 73

Deze vrouwenkring is aangesloten bij de landelijke vrouwenvereniging van de HHK.