Overdag is er voor de dames ook gelegenheid om met elkaar rondom de Bijbel samen te komen. Eén woensdagochtend in de maand. De kring begint om 9.30 uur. Alle dames – jong en oud – worden van harte uitgenodigd. Voor de data verwijzen we ook hier naar de kalender.
Voor kinderoppas wordt gezorgd.

Presidente:mevr. G.G. ter Maaten-van Engelenburg Tel: 0317 - 35 83 88
Secretaressemevr. M.N. van Soest-Barth Tel: 0317 - 61 64 70
Penningmeesteresse:mevr. J. van Voorthuijsen Tel: 0317 - 61 74 60
Algemeen adjunct: vacature

Deze vrouwenkring is aangesloten bij de landelijke vrouwenvereniging van de HHK.