Kerkbode

Behalve in de zomervakantie komt aan het begin van elke maand de kerkbode “Kerkklanken” uit.

De eindredactie berust bij
Ouderling P. Vogelaar
Rhenendael 7
3911 RM Rhenen
Tel. 0318 – 823052
E-mailadres: kerkbode@hhgachterberg.nl
Kopij dient uitsluitend bij hem te worden ingeleverd.

Administratie:

Dhr. A. D. Lodder
Ruiterpad 36
3911 SL Achterberg
Tel. 0317 – 61 55 12

Abonnementsprijs: € 12,- (postabonnement € 23,-) per jaar, bij vooruitbetaling te voldoen op rekeningnummer:
NL 30 RABO 0309 388 872
ten name van:
Kerkklanken
Ruiterpad 36
3911 SL Rhenen.

To top