Behalve in de zomervakantie komt aan het begin van elke maand de kerkbode “Kerkklanken” uit.

De eindredactie berust bij
Ouderling W. A. van Soest
Cuneraweg 203
3911 RJ Achterberg
Tel. 0317-61 64 70
E-mailadres: wa@famvansoest.nl
Kopij dient uitsluitend bij hem te worden ingeleverd.

Administratie:

Dhr. A. D. Lodder
Ruiterpad 36
3911 SL Achterberg
Tel. 0317 – 61 55 12

Abonnementsprijs: € 12,- (postabonnement € 16,-) per jaar, bij vooruitbetaling te voldoen op rekeningnummer:
NL 30 RABO 0309 388 872
ten name van:
Kerkklanken
Ruiterpad 36
3911 SL Rhenen.