Behalve in de zomervakantie komt aan het begin van elke maand de kerkbode “Kerkklanken” uit.

De eindredactie berust bij
dhr. W. A. van Soest
Achterbergsestraatweg 195
3911 CS Achterberg
Tel. 0317-61 64 70
E-mailadres: wa@famvansoest.nl
Kopij dient uitsluitend bij hem te worden ingeleverd.

Administratie:

Dhr. A. D. Lodder
Ruiterpad 36
3911 SL Achterberg
Tel. 0317 – 61 55 12

Abonnementsprijs: € 12,- (postabonnement € 16,-) per jaar, bij vooruitbetaling te voldoen op rekeningnummer:
NL 30 RABO 0309 388 872
ten name van:
Kerkklanken
Ruiterpad 36
3911 SL Rhenen.