Op deze kring wordt met elkaar van gedachten gewisseld over zaken die met het Heilig Avondmaal samenhangen. Op deze kring zijn niet alleen de avondmaalsgangers, maar ook de overige gemeenteleden van harte welkom.

Drie keer per seizoen wordt er in de bovenzaal van het kerkgebouw een kringavond gehouden. Ook deze avond staat onder leiding van ds. Van Sligtenhorst en begint om 20.00 uur.

We bespreken het boek “Doet dat tot Mijn gedachtenis” van ds. J. Westerink.
Zie voor de data de kalender.