Handelingen 2:12

Waar de Heilige Geest werkt, ontstaat een diepe overtuiging van zonde en komt er een waarachtige droefheid over de zonde. 

Het is in het bijzonder het werk van de Heilige Geest om de mens te overtuigen van zonde. Hij stelt de zondaar de vlekkeloze heiligheid van God voor ogen. Hij leert hem zien dat zijn natuur totaal verdorven is. Hij ontneemt de zondaar zijn blinde eigengerechtigheid. Hij opent onze ogen voor onze oneindig grote schuld, voor onze dwaasheid en voor het gevaar waarin we van nature verkeren. Hij vervult ons hart met droefheid en geeft verslagenheid over de zonde. Hij geeft een afkeer van de zonde, omdat de zonde een gruwelijke zaak is die God haat. 

Kent u niets van deze dingen? Gaat u zorgeloos door het leven? Vergeet u uw zonden en bent u niet bekommerd over het heil van uw ziel? Dan bent u dood voor God. Dan hebt u de Geest van Christus niet!

Degenen die op de dag van het Pinksterfeest te Jeruzalem waren,         – waar men eendrachtig bijeen was – ontzetten zich allen toen de discipelen vervuld werden met de Heilige Geest en met andere talen begonnen te spreken.

J.C. Ryle