‘Ik zal Israel zijn als de dauw’ (Hosea 14:6)

De genezende werking van de Heilige Geest

Mist en dauw kunnen bijzonder snel verdwijnen. In de vroege morgen zien we soms een dikke dauw liggen over de weilanden, maar enige uren later zie je er niets meer van terug. Zo is het ook met de liefde van Israel voor God. ‘Wat zal Ik u doen, o Efraim! wat zal Ik u doen, o Juda! dewijl uw weldadigheid is als een morgenwolk, en als een vroegkomende dauw, die henengaat.’ (Hos. 6:4)

De liefde van het Tienstammenrijk blijkt zeer vluchtig. Het stelt niets voor. Het is geen bestendige en geen hartelijke liefde. Daarom is er grote afval onder het volk. Het volk vertrouwt op andere volken en op andere goden van diezelfde volken (14:4).

Nochtans was God met hen begaan. Hoe vluchtig de liefde van Zijn volk ook mag zijn, Zijn liefde voor Zijn volk is niet vluchtig. Door de mond van Hosea belooft Hij dat Hij Zijn volk zal zijn als de dauw. Nee, niet als een vluchtige dauw, maar als een krachtig en blijvende dauw. De dauw van God zal zijn uitwerking niet missen. Deze dauw zal het volk genezen van afval en terugval (14:5). Hosea gebruikt in zijn profetieën het beeld van de dauw, maar ook het beeld van een ernstige ziekte (Hos. 5:13, 6:1). De afval van God doet nooit goed. Het bracht niet de zegen, maar de vloek. Het bracht geestelijke krankheid. 

Zonder de dauw zal het Tienstammenrijk reddeloos ten onder gaan. Zonder die dauw zullen ze niet van die dodelijke zondekwaal genezen. 

Wat een wonder dat de HEERE Zijn volk genezing zal zenden. Nee, Hij gaat het Tienstammenrijk niet voorbij. 

Hoe moeten we deze dauw nu eigenlijk verstaan? Hoe wordt de HEERE voor Israel als een dauw? Hoe zal Hij neerdalen als de regen op het nagras en als druppels die de aarde zullen bevochtigen (Ps. 72:6)? Dat doet Hij in de zending van Zijn Zoon. Christus is als een genezende Dauw neergedaald in Bethlehem. Hij is de Middelaar van het Nieuwe Verbond. Hij zal Zijn Geest zenden, de Geest van het Nieuwe Verbond. Die Geest, Die de wet van God in de harten van mensen gaat schrijven zodat zij genezen.

Wij mogen bij onze tekst ook denken aan de uitstorting van de Heilige Geest. Het is door die Geest dat een volk genezen wordt van zijn afkeringen. 

Dan krijg je een gebed in je hart en op je lippen, zoals dat er nooit eerder geweest is (Hos. 14:3,4). Je gaat schuld erkennen en voor Gods aangezicht belijden (Hand. 2:37,41) en daar wordt de schuldvergeving ontvangen en genoten. Heeft de de dauw van de prediking van het Woord uw harde hart doortrokken, zodat het week werd? 

Wat een machtige uitwerking zal de dauw des HEEREN hebben. Het brengt tot genezing door schuldbelijdenis te doen, schuldvergiffenis te ontvangen en deze genezing leidt tot vernieuwing (Hos. 14:6-9). Israel zal zo doordrongen zijn door de dauw van de Heilige Geest, dat hij zal bloeien en groeien. Een volk dat niet bloeit, groeit immers niet. Ziet u de noodzaak van de het dauwwonder in? Voor uzelf en voor de kerk in Nederland? 

Israel zal weer schitteren tot Gods eer en zal uitbreiden en een lieflijke geur verspreiden. Dan vraagt dat volk waar de dauw zijn werk gedaan heeft niet meer naar de afgoden, maar het zal vrucht dragen uit God. In Christus heeft Gods volk een volkomen vrucht van heiligmaking en door Zijn genade zullen ze gewenste vruchten vertonen. Wat is de HEERE het waard! Amen.

M. van Sligtenhorst v.d.m.