Kipactie voor de zending!

U kunt weer heerlijke kipproducten te bestellen. Dit keer is de opbrengst voor de zending. Bestel voor 23 oktober.


Rommelmarkt zaterdag 10 juli 2021

Wat was het een geslaagde dag! 
Snuffelen, kopen, verder snuffelen, praatje, mooi weer, gezelligheid, koffie, plakje cake, saamhorigheid!

Allen bedankt voor uw komst en hulp in welke vorm van ook! 🌷

Een prachtige opbrengst van ruim €1.000!!

Hartelijk dank 
Tot de volgende ronde!


De activiteitencommissie beoogt om door middel van allerlei acties en verkopingen geld in te zamelen voor onze gemeente. De acties bestaan uit jaarlijks terugkerende en incidentele activiteiten, zoals de verkoop van oliebollen en andere artikelen,  het maken van verkoopartikelen, het houden van rommelmarkten, acties of deelname aan andere activiteiten in en buiten Achterberg.

Dit alles wordt gedaan met medewerking van gemeenteleden. De leden van de activiteitencommissie zijn gemeenteleden. De samenstelling van  de commissie behoeft de goedkeuring van de kerkenraad. Tussentijdse wijzigingen dienen aan de kerkenraad te worden doorgegeven en bij een vacature in  de commissie dient door de commissie een voordracht bij de kerkenraad te worden ingediend.

Eén van de leden wordt aangewezen als voorzitter. Deze persoon stimuleert de activiteiten van de commissie en is tevens het aanspreekpunt. Hij draagt ook zorg dat de overige leden van de commissie op de hoogte worden gesteld van alle gemaakte afspraken.

De opbrengst van de gehouden acties wordt, zodra deze bekend is, aan de voorzitter van de financiële commissie ter hand gesteld.

Dhr. C. Hoogendoorn (voorzitter)
Hoogkana 18 Ingen
Tel. 0344  60 83 43

De verantwoordelijkheid voor de financiën berust bij een kerkvoogd, die overigens niet de vergaderingen bijwoont en evenmin deelneemt aan het werk van de commissie.