Achterbergse Lentefair

Op D.V. zaterdag 7 mei wordt bij de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen een grote verkoping met rommelmarkt gehouden. U bent van harte welkom tussen 9.30 en 14.30 uur aan de Korte Steeg 8 te Achterberg. De opbrengst is voor het nieuwe kerkgebouw wat in 2013 in gebruik is genomen.

Op de Achterbergse Lentefair kunt onder andere terecht voor:

– Verse aardbeien
– Perkplanten
– Potgrond
– Bloemstukken
– Cadeauartikelen
– Speelgoed
– Boeken
– Fotokaarten: voor elke gelegenheid een kaart!
– Banketkraam
– Koffiehoek
– Kaas, slaatjes en advocaat
– Kipproducten
– Kleding
– Aloë Vera producten
– Jemako producten
– Hoeden
– Horecaplein met broodje hamburger of patat
– Springkussen voor de kinderen
– Spelactiviteiten voor jong en oud(er)
– En nog veel meer……..

U bent van harte welkom!

Winterfair 2021

U kunt weer diverse producten bestellen om de kerk te steunen! Ga naar de bestellijst en geef uw bestelling door voor 20 november. 

Mail naar Cock Hoogendoorn: cockhoogendoorn@solcon.nl of bel/app naar Wim Henzen: 06-22586220 (Tip: Maak een foto van het ingevulde formulier en mail of app deze naar één van de bovenstaande personen)

Tijdens de Winterfair op zaterdag 27 november kunt u uw bestelling ophalen. Adres HHG, Korte Steeg 8 te Achterberg. Vanaf 10.00 tot 13.00 staan wij voor u klaar. Bent u verhindert of slecht ter been dan kunt u dit aangeven met bestellen. Dan zorgen wij dat uw bestelling bij u thuis wordt gebracht.

Kipactie!

U kunt weer heerlijke kipproducten te bestellen. Uiterlijke besteldatum is D.V. woensdag 8 december en u kunt het D.V. 11 december afhalen.

Zang & Zendingsavond – D.V. zaterdag 30 oktober 2021


Perenplukactie 18 september 2021


Ineens, spontaan en onverwachts was het idee er; we gaan appels plukken met de gemeente. Heel wat gemeenteleden meldden zich aan en zo werd de eerste Appelplukdag een feit.

Voor koffie, lekkernijen en een saucijzenbroodje werd gezorgd. Een aantal vrouwen hebben voor ons iets gebakken (met appel) en onze bakker Huibers sponsorde voor deze keer de heerlijke saucijzenbroodjes.

Bij aankomst bleken we geen appels maar peren te gaan plukken, gelukkig voor niemand een probleem…. De gang zat er goed in! Om 10:00 werd er koffiegedronken waarna we verder plukten tot de lunchpauze. Daar gingen we gezamenlijk, tussen de fruitbomen lunchen en ging één van ons voor in gebed. De saamhorigheid en kwetsbaarheid werd gevoeld. Een mooi moment.

Een aantal van ons ging met de lunch naar huis, maar er stonden ook weer “nieuwe kandidaten” te popelen om te gaan plukken. Zo flexibel als we zijn; je mag gaan en komen wanneer je wilt, toch bleven de meesten de hele dag!

Er waren leuke, fijne en goede gesprekken, soms van hart tot hart.

Al plukkend en pratend hebben we 55 grote kisten vol geplukt á 400kg per kist. Opgeteld komen we dan uit op 22.000 kilo peren!

We hebben hiermee met elkaar een prachtig bedrag van ruim €1.300,- opgehaald.

De animo was groot, dus is er besloten om dit volgend jaar weer te doen (D.V.). Dan zal het eerder aangekondigd worden, zodat meerdere mensen de gelegenheid krijgen om deze fijne dag mee te maken!

Hieronder de foto’s zodat u een indruk krijgt van de dag.


Rommelmarkt zaterdag 10 juli 2021

Wat was het een geslaagde dag! 
Snuffelen, kopen, verder snuffelen, praatje, mooi weer, gezelligheid, koffie, plakje cake, saamhorigheid!

Allen bedankt voor uw komst en hulp in welke vorm van ook! 🌷

Een prachtige opbrengst van ruim €1.000!!

Hartelijk dank 
Tot de volgende ronde!


De activiteitencommissie beoogt om door middel van allerlei acties en verkopingen geld in te zamelen voor onze gemeente. De acties bestaan uit jaarlijks terugkerende en incidentele activiteiten, zoals de verkoop van oliebollen en andere artikelen,  het maken van verkoopartikelen, het houden van rommelmarkten, acties of deelname aan andere activiteiten in en buiten Achterberg.

Dit alles wordt gedaan met medewerking van gemeenteleden. De leden van de activiteitencommissie zijn gemeenteleden. De samenstelling van  de commissie behoeft de goedkeuring van de kerkenraad. Tussentijdse wijzigingen dienen aan de kerkenraad te worden doorgegeven en bij een vacature in  de commissie dient door de commissie een voordracht bij de kerkenraad te worden ingediend.

Eén van de leden wordt aangewezen als voorzitter. Deze persoon stimuleert de activiteiten van de commissie en is tevens het aanspreekpunt. Hij draagt ook zorg dat de overige leden van de commissie op de hoogte worden gesteld van alle gemaakte afspraken.

De opbrengst van de gehouden acties wordt, zodra deze bekend is, aan de voorzitter van de financiële commissie ter hand gesteld.

Dhr. C. Hoogendoorn (voorzitter)
Hoogkana 18 Ingen
Tel. 0344  60 83 43

De verantwoordelijkheid voor de financiën berust bij een kerkvoogd, die overigens niet de vergaderingen bijwoont en evenmin deelneemt aan het werk van de commissie.