Nieuws

Gezamenlijke avond

In een tjokvolle bovenzaal luisterden we met de kinderen en jongeren van de jeugdclubs naar een spreker van Stichting Sjofar.

Kort legt meneer Van Brummelen uit wat Sjofar doet. Met omgebouwde ambulances – die veel aandacht trekken! – staat stichting Sjofar in heel veel plaatsen in Nederland op markten en in winkelstraten om het Evangelie te verspreiden. Door met mensen in gesprek te gaan en het uitdelen van Bijbelse materialen. Zo wordt er als het ware op de sjofar, de ramshoorn, geblazen. Bekeer je!

Maar al heel snel vertelt hij het doel van deze avond: ‘Dat we allemáál evangelisten zijn.’ Want evangelisatie is niet iets wat mensen bedacht hebben, maar de opdracht van de Heere. Voor jong en oud. Dit laat hij zien aan de hand van de Bijbel. Bijvoorbeeld als het gaat om de gelijkenis van het zaad. Het gaat erom dat het zaad vrucht draagt. En dat is weer nieuw zaad!

Ons leven, en ook het leven van onze naaste, is maar kort. Op het bord tekent meneer Van Brummelen een tijdlijn. Eenmaal stopt ons leven. En zullen we dan in de eeuwige heerlijkheid zijn of voor eeuwig zonder God?

Na de pauze gaan we nadenken hoe wij zelf een eerste stap kunnen zetten om te evangeliseren. Oei, dat is best een moeilijke opdracht. Er wordt hard nagedacht en er komen uiteindelijk veel stappen op geeltjes die voorin op de flip-over geplaatst worden. Het is belangrijk om hierover na te denken, maar zeker ook om hiervoor te bidden. Want uiteindelijk is het evangelisatiewerk van God Zelf. Hij is het ook Die wijsheid en kracht geeft.

Toch is het ook iets wat je moet oefenen. Twee kinderen oefenen een gesprekje. Dat is nog moeilijker dan je denkt! Probeer mensen vragen te stellen en zo met hen in contact te komen. ‘Heeft u wat met geloof?’ Of aan kinderen: ‘Ken je het Evangelie?’ Want zoals de ambulance een redder kan zijn in nood, zo is de Heere Jezus de wáre Redder in nood.

To top