Voor de collecten kunt u gebruik maken van de onderstaande betaalknop. De inkomsten van de collecten worden per maand evenredig verdeeld over kerkvoogdij, extra kerkvoogdij en diaconie (alle drie 1/3 van het totaalbedrag).
Voor giften met een specifieke bestemming kunt u gebruik maken van de bankrekeningen van de kerkvoogdij (NL 02 RABO 0329 202 790) en diaconie (NL 24 RABO 0329 202 782).

Betaal € -